Nyheter

Leca lanserar pilotprojektet LME i Sverige

Leca, Europas ledande producent av lättklinker, lanserar nu ett nytt nätverk: Leca Murverksentreprenör (LME). Nätverket ska utbilda och samla kvalificerade murentreprenörer för att garantera att beställaren får ett väl utfört arbete.

Leca Sverige ser ett stort behov av ett nätverk både från beställare och murentreprenörer och introducerar därför nu detta pilotprojekt.

Det finns ett stort intresse för att mura med Leca lättklinkerblock. Utmaningen kan, för beställaren, ibland vara att hitta rätt murentreprenörer. Med LME ska det bli enklare och Leca kan med detta garantera kompetensen hos hantverkaren, utförandet och kvalitén på den färdiga konstruktionen.

– Vi vet att behovet är stort på marknaden, vi får ofta frågor från beställare om murentreprenörer som kan arbeta med våra produkter. LME kommer göra det ännu enklare att använda våra block, armeringar och tillbehör, säger Mathias Odén, marknad- och försäljningschef, Leca Sverige.

För att kunna bli ett LME-företag krävs det att man genomgår Lecas utbildning. Dessa kommer att genomföras ett antal gånger under 2019 med ambitionen att vid årsskiftet 2019/20 vara ett trettiotal bolag från hela landet anslutna till nätverket.

– De murentreprenörer som vi kommer erbjuda att gå vår utbildning och därefter en plats i LME-nätverket behöver bland annat vara etablerade på marknaden, ha yrkesbevis MUR inom företaget och ett dokumenterat kvalitetssystem med egenkontroller. Vi vill att de bästa murentreprenörerna ska vara med i vårt nätverk och vår ambition är att hjälpa dem bli ännu bättre på att arbeta med samtliga av våra produkter, säger Mathias Odén.

Om det skulle uppstå reklamationer på projekten, och utförandet följer anvisningarna och Lecas egenkontroller är tillämpade, tar Leca fullt ansvar för reklamationen. För att kunna säkerställa att arbetet görs på rätt sätt och för att kunna stötta medlemsföretagen kommer medarbetare från Leca att besöka LME-företagen på byggen.

– Det är viktigt med en nära dialog med vårt nätverk. Vi vill att våra ambassadörer och de som främjar murverk ska ha så mycket kunskap som möjligt om våra produkter och därför vill vi uppmärksamma och kontinuerligt utbilda dem. Efter att ha utbildat och provat konceptet med ett antal utvalda entreprenörer känner vi oss nu redo för att lansera LME på bred front. Det känns naturligt att fördjupa den dialogen vi har idag med entreprenörer och beställare. Därför planerar vi även att samla våra nätverksföretag till träffar där de får utbyta erfarenheter och vi står för föreläsningar och utbildningar, säger Mathias Odén.

Bild: Leca