Nyheter

Expert på grön stadsutveckling blir riksarkitekt

Sveriges Arkitekter välkomnar Boverkets besked om att landskapsarkitekt LAR/MSA Helena Bjarnegård utnämns till riksarkitekt. Nu kan de nya arkitekturpolitiska målen fyllas med konkret innehåll och arkitekturen kan bli ett ännu kraftfullare verktyg för samhällsförändring.

– Helena Bjarnegård är en engagerad arkitekt med betydande erfarenhet från det offentliga byggandet, som stadsträdgårdsmästare i Göteborgs stad. Hon kan göra en viktig skillnad i att öka det offentligas roll som förebild, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekter har varit drivande i att få fram en ny nationell arkitekturpolitik, Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, som antogs av riksdagen i maj 2018. Politiken bygger på en utredning som tillsattes av förra alliansregeringen 2014 och som den rödgröna regeringen genomförde. En riksarkitekt får en nyckelroll i att genomföra det arkitekturpolitiska uppdrag som Boverket fick som en följd av den nya politiken. Uppdraget innebär att stötta och vägleda kommuner och myndigheter för en högra kvalitet i den byggda miljön i hela landet.

– Den 1 januari tar Helena Bjarnegård över arbetet efter tillförordnade riksarkitekterna, arkitekterna SAR/MSA Christer Larsson och Monica von Schmalensee. Under nästa år förväntar vi oss att hon flyttar fram positionen och arbetet ytterligare, säger Tobias Olsson.