Nyheter

Bygglov lämnas in för Växjös nya station och kommunhus

Nu lämnas bygglovet in för hela byggnaden och tillsammans med handlingarna finns även den vidareutvecklade gestaltningen och det nya presentationsmaterialet som tagits fram av Sweco.

Utifrån White Arkitekters grundförslag har Sweco i projektets nästa fas fortsatt arbeta vidare med byggnadens exteriöra och interiöra delar. Växjös nya station och kommunhus kommer att få en dubbelfasad med ett större inslag av glas och en stomme av trä. I ett första skede presenterades förslaget med större avstånd mellan glas och fasad, något som innebär större komplexitet ur brandsynpunkt. Nu ligger glasen närmare varandra och ger bättre lösning för brandsektionering. Ytterligare aspekter på bearbetningen av dubbelfasaden är att den ska rymmas enligt detaljplanen samt anpassas för miljöklassning.

– Vi känner oss nöjda med de nu genomarbetade fasaderna som Sweco tagit fram. Det här kommer att bli en funktionell signaturbyggnad i staden. Nu vill vi fokusera på att skapa en tillgänglig mötesplats för våra kommuninvånare, besökare och medarbetare. Vår ambition är att det här ska bli en byggnad som alla kan vara stolta över, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun.

– Vi har idag presenterat ett vidareutvecklat förslag som vi anser tar vara på kvaliteterna i tävlingsförslaget. Vi har lyssnat på den diskussion som varit och har tagit till oss flera av de synpunkter som kommit fram. Utmaningen har varit att behålla ursprungsförslagets intentioner samtidigt som vi gör anpassningar till brandskydd, detaljplan och miljöklassning. Vi är väldigt glada och stolta över att få visa upp vårt bearbetade förslag och att få bidra till Växjös framtida signaturbyggnad, säger Daan Cedergren, affärsutvecklingschef, Sweco.

Bygglovet planeras att tas upp för beslut i byggnadsnämnden i december. Just nu ligger projektet ungefär en månad efter ursprunglig tidplan, men eftersom byggtiden är på två år, så är förhoppningen att det inte kommer att innebära några större förseningar. Växjös nya station och kommunhus planeras stå klart, årsskiftet 2020/2021.

Illustration: Skanska/Sweco