Nyheter

Systemhus bildar Systemhus Bygg AB

Systemhus bildar tillsammans med det förvärvade byggföretaget SGE Construction AB ett nytt dotterbolag för den fortsatta expansionen av byggverksamheten. Systemhus ser behovet runt om i landet att producera bostäder till en kostnad som möjliggör för fler människor att bo. Detta i linje med Systemhus vision #allaskabo

Genom Systemhus industriella produktionstänkande och olika yteffektiva bostadskoncept för olika generationer och livssituationer, LYA18, 4 till 12 och Concept 60, minimeras produktionskostnaderna per kvadratmeter.

Förutom att bygga nytt är det även viktigt att underhålla befintliga bostads- och kontorsmiljöer runt om i Sverige. Systemhus genomför idag renoveringar på flera platser bl a på Kungsgatan i Uppsala.

– Det kommer dagligen signaler om förändringar i branschen, om ovissheten om framtida politiska beslut. Därför är det viktigt för Systemhus att bygga upp en byggverksamhet som vilar på en kostnadseffektiv och kvalitativ grund. Detta för att möjliggöra nybyggnationer i syfte att matcha det stora behovet av hyresbostäder runt om i landet. Det kommer dock inte att räcka varför vi även uppmärksammar och är delaktiga i behovet av att underhålla befintliga fastigheter, säger Linus Söder, VD.