Nyheter

Antalet bostadsförsäljningar överträffar

Den senaste månaden har priserna på bostadsmarknaden i stort sett stått stilla från föregående månad. Det gäller både bostadsrätter och villor. Undantaget är Storstockholm där priserna på bostadsrätter ökat med 1 procent under oktober, medan centrala Göteborg backar med 1 procent och Stormalmö med 2 procent.

Omsättningen på bostadsförsäljningar har däremot inte stått stilla. Oktober överträffar både maj och september i antalet försäljningar. Det visar en kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling som sammanställt färska siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik och analyserat prisförändringarna på bostadsmarknaden för villor och bostadsrätter under de tre senaste månaderna. Statistiken visar på näst intill oförändrade priser under oktober månad.

– Maj och september är månader som generellt sett brukar toppa vad gäller antalet sålda bostäder. Oktober överträffade dock både maj och september i år, vilket tyder på en hög rörlighet på marknaden. Det finns en stark köpkraft som möter det ovanligt stora utbudet och det verkar som att köpare och säljare har närmat sig varandra i förväntningarna på slutpriset, säger Petra Wester, tf vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Sett till det senaste kvartalet har priserna på bostadsrätter i landet stigit med 3 procent. Men det är inte storstadsregionerna som drar upp siffran. Län som sticker ut är bland andra Jämtland där bostadsrättspriserna har ökat med hela 23 procent och Jönköping med en ökning på 14 procent.

Medelpriset på villor i riket är också oförändrat, bortsett från Storstockholm där priserna på villor har minskat med 1 procent den senaste månaden. Svensk Fastighetsförmedling upplever läget som stabilt, men det råder fortfarande en viss osäkerhet på marknaden till följd av den utdragna regeringsbildningen och kommande räntehöjningar. Flertalet aktörer spår en räntehöjning i december och den kommer inte att lämna bostadsmarknaden opåverkad.

– Skulle det uppstå snabba ökningar i räntekostnader kommer transaktionsvolymen gå ned något och det finns en risk att priserna kommer att pressas nedåt. Det är inga prisras vi talar om, men det kan helt klart komma att påverka aktiviteten på bostadsmarknaden. Vår årliga undersökning Bobarometern visar exempelvis att var fjärde svensk skulle behöva flytta till ett billigare boende om deras boendekostnad ökar med mer än 3 000 kronor i månaden, säger Petra Wester, tf vd på Svensk Fastighetsförmedling.