Nyheter

Nulägesrapport för nordiska husbyggnadsinvesteringar

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden kan man se stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad. I Sverige förväntas en nedgång under 2018 med cirka 5 procent.

Här är det främst ett fallande bostadsbyggande som ligger bakom den negativa utvecklingen. I Danmark växer troligen totalvolymen svagt i år tack vare ökade lokalinvesteringar.

I Norge och Finland är utvecklingen avsevärt mer positiv och båda ländernas husbyggnad väntas växa med i storleksordningen 10 procent 2018. I Norge drivs tillväxten av lokalbyggandet, medan investeringsuppgången i Finland berör samtliga sektorer.

Källa: Industrifakta AB