Nyheter

Nytt klimatinitiativ: Fossilfri och energismart allmännytta till 2030

Nu startar Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

2008 drog allmännyttans intresseorganisation SABO igång energiutmaningen Skåneinitiativet. På tio år bantade 105 företag bort sammanlagt 4,7 terrawattimmar energi – som årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Initiativet blev uppmärksammat både inom och utanför bostadsbranschen.

Nu är det dags för ett nytt allmännyttigt initiativ, men den här gången med ett bredare anslag: klimatpåverkan från alla delar av verksamheten.

– Tillsammans måste vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Allmännyttan utgör en imponerande samlad kraft som kan göra mycket för att bidra till att hejda klimatförändringarna. Vi har en oerhört viktig uppgift. Jag hoppas att Allmännyttans klimatinitiativ ger eko även i andra branscher, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

– Många bostadsföretag jobbar redan med klimatfrågan, men det här är ett sätt att tagga upp arbetet ett snäpp till och inspirera varandra att bli ännu bättre, säger Therese Rydstedt, energiexpert på SABO och en av projektledarna för Allmännyttans klimatinitiativ.

Bostadsbolaget Bostäder i Borås hör till dem som redan bestämt att man vill gå med.

– Inom allmännyttan äger vi sammanlagt över 800 000 lägenheter. Med den kraften i ryggen kan vi verkligen göra skillnad. Vi kanske inte kan rädda världen, men vi kan vara med och bidra. Då tar vi vårt ansvar, säger Bengt Engberg, vd för Bostäder i Borås.

Övergripande mål i Allmännyttans klimatinitiativ:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Dessutom finns tre frivilliga fokusområden:

  1. Effekttoppar och förnybar energi – Hur minska behovet av den allra smutsigaste energin?
  2. Krav på leverantörer – Allmännyttan är stora beställare av varor och tjänster när man bygger nytt, renoverar och i den dagliga förvaltningen – klimatkrav i upphandlingarna kan göra stor skillnad.
  3. Klimatsmart boende – Hur kan bostadsföretagen göra det enklare för hyresgästerna att minska sin klimatpåverkan, till exempel underlätta för fossilfria vardagsresor?