Nyheter

Stadsutveckling i fokus under Norrköpings Byggdag

Byggstarten för Norrköpings största stadsomvandling genom tiderna närmar sig snabbt; redan idag pågår en rad omfattande byggprojekt inom kommunen. När Norrköpings kommun och Sveriges byggindustrier arrangerar Norrköpings Byggdag, där frågor som tillväxt och utveckling samt bygg- och fastighetsfrågor blir belysta ur olika synvinklar, är intresset stort – samtliga platser är bokade.

Under dagen får man veta mer om vad som händer inom byggsektorn i Norrköping med information om genomförda, planerade och pågående projekt, samt även vad som är på gång i grannkommunerna. Andra ämnen som tas upp är bland annat hur man kan tänka mer långsiktigt inom bostadspolitiken och hur boende upplever sin bostad efter en renovering.

På bilden:
Gårdsvy av fastighetsbolaget Slättös projekt i Inre Hamnen.