Nyheter

Systemhus förvärvar byggföretaget SGE Construction AB

Systemhus meddelar eddela att man har förvärvat Enköpingsföretaget SGE Construction.

– Vi är idag mycket glada att SGE Construction har valt att bli en del av Systemhus och förstärka oss i vårt intensiva arbete med att skapa förutsättningar för att #allaskabo. Det finns idag en dokumenterad bostadsbrist i 243 av Sveriges 290 kommuner, en för landet allvarlig situation. Tillsammans med SGE Construction vill vi nu aktivt vara med att ändra på den genom att erbjuda de tre banbrytande bostadskoncepten som vi har utvecklat. Vi har kommit ett steg närmare att bli landets nya folkaktie, säger Linus Söder, vd Systemhus.

Förvärvet som gjordes till köpeskillingen 40 MSEK har verkställts genom en riktad nyemission till säljaren genom aktier i Systemhus samt en mindre del kontant betalning. Bolagsvärdet ökar med förvärvet motsvarande köpeskillingen.

Tiden mellan LOI och slutgiltigt avtal har använts till en genomlysning av förvärvet, så kallad Due Dilligence, som varit tillfredsställande. Företagets siffror från 2017 är mycket attraktiva och Due Dilligence påvisar en fortsatt stabil tillväxt även de tre första kvartalen 2018.

Byggföretaget är idag en helhetsleverantör till en av de stora bostadsutvecklarna och omsättningen beräknas till ca 115 MSEK för innevarande år med ett positivt resultat på ca 8 MSEK. SGE Construction har Mälardalen som huvudsakligt upptagningsområde men har även verksamhet i Skåne och planerar nu tillsammans med Systemhus för en fortsatt expansion i hela Sverige.

Genom detta strategiska förvärv förstärks nu Systemhus byggkapacitet avsevärt och möjliggör för företaget att fullt ut realisera bostadskoncepten LYA18, 4–12 och Concept60 runt om i Sveriges kommuner. Systemhus beräknar med förvärvet att för innevarande år nå 185 MSEK i omsättning med en vinst på 20 MSEK. Förvärvet kommer således att skruva upp prognoserna avsevärt jämfört med tidigare lämnad prognos för 2018.

Förvärvet av SGE Construction innebär även att Systemhus organisation förstärks i alla led i processen med att leverera industriellt baserade helhetslösningar inom byggprojekt det vill säga från ax till limpa.

– Genom att nu integreras i Systemhus ger det oss en unik möjlighet att tillsammans fortsätta att utveckla vår industriella klimatsmarta produktions- och byggmetodik, som en komplett leverantör av byggprojekt samt genom Systemhus nätverk expandera runt om i landet. Vi får en möjlighet att följa med på Systemhus resa mot att bli marknadsnoterade, vilket känns mycket spännande. Allt sammantaget är vi mycket nöjda och ser affären som ett fantastiskt stort steg framåt för såväl SGE Construction som Systemhus, säger Björn Eriksson, vd SGE Construction.

Foto: Gustav Magnusson