Nyheter

Skanska renoverar Metropolitan Museum of Art i New York

Skanska har tecknat avtal med Metropolitan Museum of Art för att rekonstruera historiska takfönster samt renovera vind-, el- och VVS-system i stora delar av museet. Kontraktet är värd USD 118M, cirka 1 miljard kronor, vilket inkluderas i de amerikanska orderingångarna för tredje kvartalet 2018.

Projektet är påbörjat och ska stå klart i december 2021.