Nyheter

Huvudentrén på Västmanlands sjukhus i Västerås byggs om

Ombyggnationen av huvudentrén på Västmanlands sjukhus i Västerås har påbörjats. Den nya entrén kommer ge besökare god service och möjlighet att vänta eller vila i en trivsam miljö. Det kommer finnas en större reception, smidig självbetjäning och en lekhörna. Apoteket flyttar närmare ingången.

I apotekets gamla lokaler tar en provtagningsenhet plats för effektiv och mer tillgänglig provtagning.

– Att besöka och vistas i entrén ska vara en trygg och trevlig upplevelse, med god tillgänglighet och hög servicegrad för både besökare och patienter, säger Stefan Rindetoft, fastighetschef på Region Västmanland.

I den nya entrén kommer besökare få god service och möjlighet att vänta eller vila i en trivsam miljö. Det kommer finnas en ny större reception, smidig självbetjäning, lekhörna för barn ­– och ett galleri för konst ur Regionens samling. Dessutom flyttar apoteket närmare ingången. I apotekets gamla lokaler kommer en central provtagningsenhet ta plats för effektivare och en mer tillgänglig provtagning.

– Byggnationen kommer ske etappvis för att orsaka så lite störning som möjligt för de som vistas i entrén. Alla funktioner – reception, restaurang, med mera – kommer fungera som vanligt under byggtiden. Den nya entrén planeras stå klar sommaren 2019, säger Jan Simonsson, byggprojektledare på Regionfastigheter.

Så kommer ombyggnationen ske:
Etapp 1 – hösten 2018
De före detta banklokalerna vid entréns framsida byggs om för att Apotek Hjärtat ska flytta fram till en mer synlig och tillgänglig position, vilket pågår och syns just nu. En ny reception ska byggas upp på entréhallens vänstra sida. Garderoberna på höger sida rivs för att skapa dagsljusinsläpp. Bankomaten flyttas och får en tillfällig placering.

Etapp 2 – vinter/vår 2019
Det byggs en lounge med olika sorters sitt- och viloplatser, därtill en lekhörna. Ytterligare hygienutrymmen tillskapas. Informationstavlor och självbetjäning installeras. Apotekets gamla lokaler byggs om för att bli en provtagningsenhet.

Etapp 3 – vår/sommar 2019
Avslutningsvis görs en ytskiktsrenovering med bland annat ny belysning och förbättrad ventilation av korridorer i anslutning till huvudentrén. Dessutom öppnas entréhallen upp mot innergården ovanför biblioteket med ytterligare ljusinsläpp.