Nyheter

Klart med byggnadslov för Katrinelund i Malmö

Byggnadsnämnden i Malmö beviljade den 20 september bygglov för uppförandet av 646 studentlägenheter i kvarteret Katrinelund, ovanpå köpcentret där bl a Willys och Mekonomen är hyresgäster.

– Det är ett oerhört glädjande besked, kommenterar Thomas Melin, styrelseordförande i Koggbron Fastigheter AB, byggnadsnämndens beslut.

– Det innebär att vi nu har kommit ett stort steg närmare byggstart och att vi därmed inom ett par år kan berika Malmös studenter med närmare 650 nya studentbostäder. Det kommer att göra stor skillnad för alla som vill studera i Malmö och berör även Lund och Helsingborgs studenter på ett mycket positivt sätt, säger Thomas Melin.

Från Malmö Stad ser man med förväntan på uppförandet av dessa studentbostäder som i ett slag kommer att öka Malmös studentutbud med över 30%.

Jag hoppas att bygget kommer igång snabbt. Vi behöver bostäder, inte minst studentbostäder, sa Märta Stenevi (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, efter första bygglovsbeslutet.

Bygglovsprocessen i projekt Katrinelund, har blivit kraftigt försenad då ett företag som är granne med Katrinelund, överklagade bygglovet på försommaren till Länsstyrelsen.

– Vi har lagt ned mycket pengar och tid på att anpassa påbyggnaden så att alla parter nu kan bli nöjda. Bl a har bullernivån sänkts, byggnaden har anpassats så att den exakt håller sig inom den rådande detaljplanen. Jag är mer än nöjd med de förändringar vi nu gjort, avslutar Thomas Melin.