Nyheter

HSB startar nytt finansbolag

HSB har bildat ett nytt nationellt bolag, HSB Finansstöd AB. Finansstöd kommer att utföra betaltjänster för bostadsrättföreningar, och andra kunder som köper ekonomisk förvaltning av en regional HSB-förening. Genom HSB Finansstöd, som verkar under tillstånd av Finansinspektionen, ökar samordningen i HSB och kunderbjudandet blir ännu bättre, tryggare och säkrare.

Vd för HSB Finansstöd är Sofie Kjellin, tidigare chefsjurist på HSB Riksförbund.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan erbjuda våra medlemmar och kunder ännu tryggare erbjudande genom att vi nu verkar under Finansinspektionens tillsyn, säger Sofie Kjellin, vd HSB Finansstöd.

Samordningen som sker genom Finansstöd bidrar till att HSBs kooperativa verksamhet långsiktigt säkras. HSB kan även i framtiden bidra starkt till att nya bostäder byggs. Och kundernas betalflöden kommer att utföras säkert och enligt gällande regelverk.

HSB satsar vidare på att utveckla digitala tjänster mot kunder och det bidrar till att HSB kan erbjuda trygga och säkra lösningar för kunder för att exempelvis attester av utbetalningar, och andra moment i att göra en betalning från en bostadsrättsförening.

– Detta gör inte bara HSB mer effektivt, vi skapar också bättre förutsättningar att förhindra bedrägerier, säger Sofie Kjellin.