Nyheter

Entreprenör utsedd för kulturhuset i Bergsjön

Det blir Veidekke Entreprenad AB som kommer att bygga Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön. Förhoppningen är att bygget ska komma igång under 2020.

Projektet att bygga det nya kulturhuset i Bergsjön fortsätter. Byggherren Higab har tillsammans med stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg genomfört en upphandling av totalentreprenaden. Det blev Veidekke Entreprenad AB som fick uppdraget att uppföra byggnaden efter ritningar av Sweco Architects. Bidraget ”Kulturkorgen” vann arkitekttävlingen om kulturhusets utformning 2017 och vann även pris i samband World Architecture Festival i Berlin samma år.

Vid sitt sammanträde 13 september tog kommunfullmäktige beslut om att utöka budgeten för projektet till 145 miljoner kronor mot tidigare 115 som beslutades 2013. Anledningen är indexuppräkning och att projektet har utökats så att det förutom själva kulturhusbyggnaden även omfattar delar av omgivande mark och torg.

Projektet har haft en lång startsträcka beroende på att flera frågor behövt lösas på vägen, bland annat gränsdragningen mellan allmän platsmark och tomtmark samt förberedande markarbeten. Förhoppningen är att bygget ska komma igång under 2020.

Bild: Sweco Architects