Nyheter

Emissionen redovisad och utdelning i Systemhus påbörjas

Tidigt i veckan kom besked från den part bolaget anlitat för utdelning från vårens nyemission att samtliga aktier var överförda till de nya aktieägarna.

Överföringen var en direkt förutsättning för färdigställande av den beslutade utdelningen av aktier i Systemhus pro-rata som kommunicerades under vår egen nyemission. Nu när det alltså är färdigställt i RAIRE Invest aktiebok hos Euroclear så finns inget som hindrar att man går vidare med utdelningen enligt plan och det kommer man också att göra.

Samtidigt så kommunicerades tidigare i veckan att Raise Reach anlitats även för den andra rundan i Systemhus kapitalanskaffning. Projektet är sedan någon dag öppet för teckning.