Nyheter

Balder förvärvar fastighet på Backaplan

Som ett led i Balders satsning på Backaplan, ett av Göteborgs stora utvecklingsområden, har Balder förvärvat en fastighet som inrymmer 9 000 kvm lokalyta samt framtida kontorsbyggrätter om 21 000 kvm.

– Detta förvärv stärker vår satsning på Backaplan ytterligare. Det känns väldigt bra att vi har en så stark portfölj, med både kommersiell förvaltning och bostadsbyggrätter, mitt i ett av Göteborgs stora utvecklingsområden, säger Balders VD Erik Selin.

Balder ser nu över tänkbara hyresgäster till lokalerna.

Byggstart beräknas ske hösten 2019.