Nyheter

Nya Vasahallen – Linköpings nya mötesplats

Nu börjar Linköpings kommun bygga Nya Vasahallen. Det firas tillsammans med elever och personal från Berzeliusskolan och Katedralskolan och med inbjudna gäster. Man bjuder på ett annorlunda spadtag, trevliga aktiviteter och ett sportigt mellanmål.

Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande, Karin Granbom Ellison, ordförande i bildningsnämnden, samt Cecilia Gyllenberg-Bergfasth, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, berättar om tankarna och behoven bakom den nya idrottshallen. Lejonfastigheters tf verkställande direktör Susanna Roback talar om byggprojektet.

Kreativ miljö
Nya Vasahallen blir en kreativ miljö som ska inspirera till möten mellan människor i olika åldrar och med olika intressen, bakgrund och förutsättningar. Anläggningen kommer att innehålla två fullstora hallar med plats för olika sporter och aktiviteter. Lokalerna anpassas särskilt för gymnastik och för parasport. Byggnaden kommer också att innehålla kompletterande skolmåltidslokaler för Berzeliusskolan och Katedralskolan.

– Vi behöver förbättra möjligheten till idrott och rörelse för alla Linköpingsbor. Nya Vasahallen blir ett välkommet tillskott och är nödvändigt för att vi ska bli en av Sveriges bästa idrottskommuner, säger Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande.

– Nya Vasahallen ska bli en attraktiv mötesplats som ska uppmuntra till fysisk aktivitet för alla. Den blir en tillgång för hela staden och för innerstadsskolorna, säger Susanna Roback, tf vd på Lejonfastigheter.

Dag: Onsdagen den 5 september
Tid: Klockan 10.00–11.00
Plats: Bakom Berzeliusskolan och nuvarande Vasahallen, mot Kristinagatan

Bild: Winnell & Jern arkitekter AB