Nyheter

Byggstart för ny vårdbyggnad på Helsingborgs lasarett

Den nya vårdbyggnaden blir på 46 000 kvadratmeter – lika stor som 6 fotbollsplaner och beräknas vara klar år 2022.

Den 5 september påbörjas byggandet av Helsingborgs lasaretts nya vårdbyggnad. Byggnaden som uppförs i hörnet Södra Stenbocksgatan och Prins Kristians gata blir den stora profilbyggnaden på Helsingborgs sjukhusområde.

I den samlas psykiatriska vårdavdelningar och mottagningar. Men även somatiska mottagningar flyttar in och det byggs produktionskök, restaurang och café. Det blir helt enkelt en byggnad som väldigt många helsingborgare kommer att besöka i eget ärende eller för någon anhörigs skull.

Byggnaden byggs i formen av fyra kuber som fogas samman av en lågdel med ljusgårdar och sedumgräs på taken. Det blir huvudingång i norr, psykiatriingång i söder och en separat personalingång.

2015 togs det första spadtaget i den stora ombyggnationen av Helsingborgs sjukhusområde efter ett beslut om att lokalerna behövde byggas ut och rustas upp. Den östra flygeln och det så kallade Läkarhuset är redan färdigrenoverade. Beslutet innebär också att all vuxenpsykiatrisk heldygnsvård och den större delen av öppenvården i nordvästra Skåne samlas på sjukhusområdet i Helsingborg.

Bild: LINK Arkitektur