Nyheter

Den gröna förskolan

Förslöv ligger på södra sidan av Hallandsås i Båstads kommun. Med en ny tågstation och med kommunikation både söder och norrut och ett perfekt läge med utsikt över Skälderviken och Kullaberg växer intresset alltmer för att bosätta sig i Förslöv. Det är en av anledningarna till att en ny förskola byggs här.

– Skogsbyns Förskola ersätter en tidigare förskola som låg på samma plats och som stängde 2014. En provisorisk förskola har ersatt den gamla genom moduler, berättar Ingemar Lundström, projektledare på Båstads kommun. Nu bygger vi en helt ny förskola med sex avdelningar med plats för mellan 15 till 20 barn per avdelning.

Det blir en ganska stor förskola med både fina innemiljöer, som är anpassade efter moderna pedagogiska krav, samt även fina utemiljöer med läge vid kanten av Hallandsås och grönska. Ett tillagningskök kommer också att finnas här.

– Vi tog fram ett principförslag under hösten 2016 tillsammans med representanter från verksamheten och en konsultgrupp. Därefter fortsatte vi arbetet med att ta fram handlingar till ett förfrågningsunderlag under vintern och våren 2017. Under våren 2017 handlade vi upp en totalentreprenad och slöt avtal med BAB Byggtjänst AB. Till hösten 2018 ska förskolan stå klar för att under senare delen av hösten inredas med möbler och annan utrustning. Inflyttning beräknas att ske till årsskiftet 2018/2019.

Engagerad personal

En grupp har skapats där rektorn Berit Hjalmarsson med personal är delaktiga. Här bollas tankar och idéer med varandra och ett nära samarbete sker med alla berörda.

– Det är viktigt att knyta an till namnet Skogsbyns Förskola då den ligger intill ett skogsbryn, säger Ingemar Lundström.  Det har inneburit att vi har valt naturliga material och färger för att byggnaden ska smälta in i miljön på ett fint sätt.

De sex avdelningarna knyter också an till naturen genom sina namn, Gläntan, Kotten, Tuvan, Fåglarna, Grodan och Ekorren. Grundtanken är att tre avdelningar ska vara för barn mellan ett och tre år samt tre avdelningar för barn mellan tre och fem år. Leken står i fokus på förskolan och att vistas i naturen inbjuder till lek och förståelse för miljön. Det finns många uterum med möjlighet att utvecklas i. Gården kommer exempelvis att innehålla vattenlek. Den kommer också att kompletteras med cykelparkering för att inspirera till att cykla till förskolan.

Tre nyanser av grönt

Fasaden består av ett skivmaterial som växlar mellan tre olika gröna nyanser, ett sätt att också i exteriören fånga in naturen.

– Byggnaden byggs i två plan med fyra avdelningar på bottenplan och två avdelningar på första plan, berättar Jakob Persson, platschef på BAB Byggtjänst AB. Ett modernt tillagningskök ligger på första planet. Solceller på taket kommer att bidra med el och i övrigt är det bergvärme som förser förskolan med energi.

Byggnaden är platsbyggd med en platta på mark och med en stålstomme, HDF bjälklag samt limträtakstolar. Väggarna är utfackningsväggar med träreglar och fasaden i ett skivmaterial.

– Denna byggnad är byggd på ett traditionellt sätt men genom läget, materialval och färger kommer den säkerligen att bli mycket uppskattad av Förslövs förskolebarnen, säger Jakob Persson.

FAKTA:

Byggherre: Båstads kommun

Totalentreprenör: BAB Byggtjänst AB

Arkitekt: Liljewall Arkitekter AB

Bild: Ingemar Lundström, projektledare, Båstads kommun, Berit Hjalmarsson, rektor Skogsbyns förskola, Jakob Persson, platschef, BAB Byggtjänst

Foto: Marie Louise Aaröe