Nyheter

Askersunds 70-talshus i ny energisnål skepnad

Fågelvägen är ett stort bostadsområde i Askersund med 72 lägenheter fördelade på sex hus. Området byggdes tidigt 70-tal och genomgår nu en total ombyggnad både in- och utvändigt.

 – Detta är ett tvingande projekt, berättar Anders Gustafsson, vd på Askersundsbostäder AB. Husen var mycket nedgångna, men vi har i första hand sett det som ett miljö- och energiprojekt. Tonvikten är att få ner energiförbrukningen genom att åtgärda både de yttre och de inre bostadsmiljöerna.

Lokalt och regionalt har projektet rönt stort erkännande som ett optimalt ombyggnadsprojekt.

– Vi har hela tiden haft en mycket bra dialog med Hyresgästföreningen, tillägger Anders Gustafsson.

Av de ursprungliga hyresgästerna har 70 procent valt att flytta in i de nyrenoverade lägenheterna. För att få råd att flytta tillbaka har man från Askersundsbostäder valt att inte chockhöja hyrorna. I snitt har hyrorna ökat med 25 procent.

För hyresgäster som bott tio år eller mer har det skapats en stegvis höjning över en tioårsperiod. Reservbostäder till de boende var ett måste. För att underlätta det delades projektet upp i två delar.

 – Jag fick uppdraget att se på området 2008, berättar Stefan Bofeldt, arkitekt, Bofeldt Arkitektur & Design AB.

Det handlade om sex byggnader samt ett servicehus och ett garage. Det krävdes underhåll på dessa 70-talsbyggnader och energitekniskt var de under all kritik jämfört med dagens energikrav.

Uppdraget blev att förbättra fasaderna och balkongerna. Nya fasader och fönster förde med sig ett förändrat uttryck av husen. De flacka taken har också förändrats.

– När jag satte igång med de sista skisserna på området 2014 höjde jag takvinkeln till 32 grader, vilket har varit gynnsamt för hela uttrycket av fastigheterna och för att installera solceller på taken.

Bra grundförutsättningar

Lägenheterna på Fågelvägen i Askersund består av ettor, tvåor och treor.  Målgruppen är yngre och äldre hyresgäster. Tillgängligheten har förbättrats.

Proportionerna är anpassade och den nya takvinklingen tillför ett mer klassiskt uttryck. Det putsade fasaderna ger husen en annan karaktär, istället för det tidigare ”röd stuga intrycket”. Fönstren har blivit mer stadsmässiga.

– Taken och materialvalen är betydelsefulla och grunden för att det ska bli bra hus. Det absolut viktigaste är dock att de som bor här verkligen trivs, säger arkitekt Stefan Bofeldt.

Fakta:

Byggherre: Askersundsbostäder AB

Totalentreprenör: ÅV-Bygg i Åsbro AB

Arkitekt: Bofeldt Arkitektur & Design AB