Nyheter

Nu går startskottet för Nacksta park

Arbetet med att bygga den fem hektar stora parken i Sundsvall har nu påbörjats. Det blir ett område med flera aktivitetsytor för besökare i alla åldrar.

– Under hela 2017 samlade vi in synpunkter från förskola, skola, ungdomar, föreningar, trygghetsråd, boende och verksamheter. Vi träffade människor på butikerna i området, hade öppet hus, var med på Nackstakarnevalen och hade ett fantastiskt bra samarbete med S:t Olofskolan där barnen tog fram en enkät som de tog med hem till sina familjer. Vi hade en enkät på kommunens webbplats som man kunde svara på. Allt detta gav oss massor med idéer och förslag på vad man vill göra i den nya parken.

Fick rösta på tre olika förslag
Utifrån de inkomna förslagen togs tre olika förslag fram som man fick rösta på under Nackstakarnevalen. Det är utifrån dessa resultat som man nu bygger hela parken.

Invigning under 2018/2019
Arbetet har till viss del redan startat i och med att ett 40-tal körsbärsträd planterats i parken. Men det mer omfattande arbetet startar nu och förväntas pågå till hösten 2018.

Bild: Alena Repko