Nyheter

Arkitektkopia fortsätter satsningen på 3D-print

Kunderna är nöjda och efterfrågan ökar. Nu växer Arkitektkopia ytterligare inom 3D-print. Med två nya tillskott till maskinparken ökar Arkitektkopia leveranskapaciteten och ger samtidigt kunderna, genom ny teknik, bättre möjligheter att skapa högkvalitativa produkter, skriver Arkitektkopia i ett pressmeddelande.

Arkitektkopia har arbetat med 3D-print i flera år. Det har gjort att man byggt upp en gedigen kompetens på företaget, något som är avgörande för framgången. Så sent som i höstas investerades i nya maskiner men i takt med att allt fler kunder ser fördelarna med 3D-print behövdes ytterligare tillskott. Med två nya maskiner kan ledtiderna kortas och ett större utbud av print-tekniker erbjudas.

– Den största vinsten för våra kunder är att de sparar tid. Det tar ofta veckor att producera prototyper på traditionellt vis medan de med 3D-print kan få fram bättre produkter inom några dagar. Tiden från idé till färdig produkt har aldrig varit så kort, säger Klaus Junkers, Försäljningschef 3D-print.

Bygg-, teknik- och fastighetsbranschen är fortfarande de största målgrupperna, där modeller och prototyper är de vanligaste beställningarna. Dessa syftar ofta till att visualisera komplexa idéer och skapa överblick. Arkitektkopia ser ett ökat behov även i andra typer av branscher, exempelvis inom industri och design.

– 3D-printing är inte en framtidsvision längre. Tekniken finns här och vi har kompetensen som krävs för att hantera den. Vi märker att våra kunder får effekt av de produkter vi tar fram vilket gör att maskininvesteringarna ligger helt rätt i tiden, säger Gunnar Duintjer, VD på Arkitektkopia.

Målet är att Arkitektkopia ska vara marknadsledande på 3D-print i utvalda branscher inom några år.