Nyheter

Nytt studenthus på Campus Valla

Studenthus Valla på Linköpings universitet blir campusområdets centrala nav och ska bidra till att utveckla Campus Valla och ge kreativa och attraktiva studiemiljöer. Huset beräknas stå klart sommaren 2019 och omfattar 15400 kvadratmeter.

Studenthus Valla blir den centrala mötesplatsen för studenter, medarbetare och besökare. Med sina sju våningar blir det också den tydliga entré som universitetet har saknat.
Här ska finnas ett brett utbud av service, som universitetsbibliotek, restaurang, studentkök, kafé, studentservice och cirka 900 nya studieplatser.

– Tanken är att samla all studentservice på ett enda ställe på campus. Den är idag utspridd på ett flertal platser på campus. Studenthuset blir en central symol för studenternas mottagning på Campus Valla. Dessutom förläggs det nya universitetsbiblioteket med uppemot 900 studieplatser hit, säger Anders Berg, projektchef vid byggherren Akademiska Hus.

I det sju våningar höga huset samlas en rad funktioner:
* Ett helt nytt universitetsbibliotek, det omfattar cirka 4500 kvm av husets totala 15400 kvm
* All studentservice samlas i huset, huvudreception för hela universitetsområdet och mötesrum för olika ärenden
* Restaurang och café
* Konferensanläggning
* Lektionssalar
* Kontorsplatser

Speciell utformning

– Det blir en byggnad som är speciell i sin utformning. Man har tagit hänsyn till den omgivande miljön, naturen och närliggande byggnader. Den har en form av en svävande kub med mycket glas i de två nedre planen. Det ger ett mycket speciellt intryck.

Hållbarhetsprofilen är hög i projektet. Den nya byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Detta visar sig på många sätt, till exempel kommer hela taket att täckas med solceller. Fokus ligger också på att uppnå en låg energianvändning i byggnaden, att en god inomhusmiljö skapas och att miljövänliga byggmaterial används. Det handlar också om producera hållbart med exempelvis så miljövänliga transporter som möjligt.

Stommen i byggnaden är i källarplanet platsgjuten betong. Resten av byggnaden har prefabricerade betongelement och stål som bär hela stommen i huset.

Mycket trä

– Vi kommer att ha väldigt mycket trä i byggnaden både i hela fasaden som träelement och synligt trä interiört i byggnaden. Att blanda in så mycket trä som möjligt är för oss ett naturligt sätt att bygga hållbart. De två nedersta våningarna har i princip enbart glas i fasaderna för att få in mycket ljus i den stora entréhallen med receptionen, säger Anders Berg.

Just nu är man ungefär halvtid i projektet.

Stommen är ganska speciell i sin uppbyggnad. Betongstommen är nu monterad till plan 6, fasadglaspartierna är monterade till plan 3 och vi är igång med att montera fasadelementen av trä på plan 4. Vi har en pressad byggtid och måste jobba invändigt samtidigt som vi håller på med stommen. Plan 1 är i stort färdigställt och invändigt arbete på plan 2 är startat. Vi följer tidsplanen väl.

– Studenthus Valla är en viktig byggnad för universitetet som ska höja klassen på studentmiljöerna. Det är viktigt prestigeprojekt som följs av många ögon. Vi kommer att ha många studiebesök, avslutar Anders Berg.

FAKTA:
Studenthus Valla:
Tidsplan: juni 2017-aug 2019
Byggherre: Akademiska Hus
Hyresgäst: Linköpings universitet
Generalentreprenör: Peab Sverige
Arkitekt: White
Entreprenör el, vent, VS och sprinkler: Torpheimer i Linköping AB
Investering: 440 miljoner kr