Nyheter

Victaulic lanserar världens första rillade mekaniska rörsystem för mättad ånga

Det nya systemet har rörkopplingar lämpliga för temperaturer upp till 198°C och tryck upp till 13,79 bar.
Med ett rillat system för ånga finns inget behov av svetsning, installationen blir enklare, säkrare och går upp till fem gånger snabbare att genomföra. Därutöver blir underhåll och expansion av systemet enklare.

Victaulic, världsledande tillverkare av mekaniska rörledningssystem, har utvecklat världens första rillade rörsystem för mättad ånga. Systemet är utformat för användning på kommersiella och industriella ångapplikationer, och innehåller typ 870 styv koppling, ett komplett sortiment av rördelar, kilslidsventil, samt ett rillverktyg för att kunna preparera Victaulics OGS-200 spårprofil. Med Victaulics rillade system för ånga finns inget behov av svetsning och systemet fungerar för applikationer med tryck upp till 13,79 bar och temperaturer upp till 198°C. Tack vare det rillade systemet, gör Victaulics kopplingar och rördelar för ånga att installation och underhåll blir enklare, driftstoppen minskar och samtidigt bidrar systemet till säkrare och mer effektiva byggarbetsplatser.

Sammanfogningen av rör med rillade kopplingar gör installationen snabbare och enklare att genomföra i jämförelse med sammanfogning med svetsning, flänskopplingar, eller rörkopplingar med gänga. Under installationen sammanfogas rören genom att packningen och kopplingshuset placeras på rörändarna. Sedan dras bultar och muttrar åt till det angivna vridmomentet. Installationen är klar upp till fem gånger snabbare än med andra sammanfogningsmetoder.

Med en förening vid varje skarv möjliggör Victaulics system för ånga snabbt och enkelt underhåll, vilket minskar driftstoppstiden. Kopplingarna förenklar åtkomsten till systemkomponenter och underlättar rörutbyte och systemutbyggnad. Till skillnad från flänsade kopplingar, håller Victaulic typ 870-kopplingar genom hela systemets livslängd, utan regelbundet underhåll. Kopplingarna kan även användas som underhållslösning för befintliga rör, vilket gör att läckor kan åtgärdas snabbt och billigt.

Eftersom montering av rillade kopplingar varken kräver värme eller låga, och inte heller producerar någon rök, finns inte någon risk för anställda eller fastighet vid installation och underhåll av Victaulics system för ånga. Inga arbetstillstånd för arbeten som medför hög temperatur, brandvakter, procedurer för svetsning i begränsade utrymmen, eller röntgenbesiktning av leder, behövs vid arbete med Victaulics system för ånga.

Kurt Gobreski, Victaulic Director of Valves and Large Diameter Systems, säger:

– Ingenjörer har länge förlitat sig på den flexibla design och överlägsna prestanda som Victaulics system erbjuder. Samtidigt är entreprenörer beroende av de sänkta kostnader och tidsbesparingar som valet av att arbeta med Victaulics system medför. Vi är glada över att för första gången även kunna överföra dessa fördelar till system anpassade för ånga. Detta stora tekniska framsteg gör det möjligt för dem som designar, installerar och underhåller system för ånga, att uppleva det stora förtroende som kommer av att arbeta med Victaulic.

Victaulics komponenter för ångsystemet är konstruerade i enlighet med koderna ASME B31.1, ASME B31.3 och ASME B31.9. Victaulics typ 870-koppling, typ 871 Kilslidsventil, samt rördelar – inklusive böjar, T-rör, övergångsrör, flänsadapternipplar, en flexibel rörböj och lock – finns i DN50 till DN200 storlekar (2- till 8-tum). Rillningsverktyget RG1200 preparera OGS-200-spåret i schema 40- och 80-rör i kolstål. OGS-200 rullar för Victaulics rillningsverktyg VE268, VE270, VE272, VE416 och VE460 finns också tillgängliga.

För mer information om Victaulics system för mättad ånga, besök http://www.victaulicsteam.com.