Nyheter

Regionkontor åt Ahlsell i Mölndal

Castellum AB bygger regionkontor och butik åt Ahlsell på Aminogatan i Mölndal. Byggnaden ska vara klar våren 2019.

Castellum AB och Ahlsell har skrivit ett tioårigt hyresavtal om den 11200 kvadratmeter stora lokalen. Byggnaden får tre våningar och beräknas kosta 115 miljoner kronor. Totalentreprenör är Johansson & Rehn Byggnads AB. Arkitektfirman Nils Andréasson Arkitektkontor AB har ritat byggnaden.

— Det blir kontor för 150 personer, butik och garage, berättar Ulf Svarén, arkitekt vid Nils Andréasson Arkitektkontor AB. Ett väldigt inspirerande projekt att jobba med, så många människor som kommer påverkas av det i sitt dagliga liv.

Byggstarten var i december 2017 och projektet beräknas vara färdigt våren 2019. Huset har ett attraktivt läge längs Söderleden i Mölndal.

— Byggnaden kommer miljöklassas som alla Castellums nybyggnationer. Vi kommer ha solceller och hela byggnaden är placerad för att minska solvärmelasten, säger Ulf Svarén.

Huset får Miljöklass Silver enligt Miljöbyggnad, det mest använda systemet för klassificering av miljöbyggnader i Sverige. Branschorganisationen Swedish Green Building Council ansvarar för klassningssystemet, och att kvaliteten på klassningen upprätthålls.

Klassningen omfattar tre områden: Energi, Innemiljö, Material och kemikalier. Ett fjärde område, Särskilda miljökrav, gäller enbart för byggnader med eget vatten- och avloppssystem.

Inom varje huvudområde tar man hänsyn till flera olika aspekter. Bedömningen inom varje aspekt sammanfattas till en totalbedömning av varje huvudområde. Huvudområdenas värdering sammanfattas sedan till ett slutbetyg.

Miljöklass Silver innebär att byggnaden överträffar lagkrav med god marginal vad det gäller bland annat solskydd, ljudmiljö och ventilation.

Ahlsell distribuerar installationsprodukter, verktyg och förnödenheter. Företaget har mer än 100 butiker i Sverige. Kunderna är främst installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Koncernen hade år 2017 en omsättning på drygt 26 miljarder kronor.

Den nya butiken i Mölndal kommer att ha ett brett utbud inom VVS, VA/Bygg, Personligt Skydd, El, Verktyg och Maskiner, och Förnödenheter. Det kommer också att finnas kvalificerade rådgivare i butiken.

Mölndal är under kraftig utbyggnad. Castellum AB har flera nybyggnadsprojekt i området, bland andra nyligen färdigställda Porsche Center Göteborg, och en byggnad på Neongatan.

Castellum AB är en av Sveriges största fastighetsägare med mer än 670 fastigheter på ett 20-tal orter. Fokus ligger på fastigheter för näringsliv och myndigheter.

Mölndals kommun arbetar under de närmaste åren med en stor modernisering av stadskärnan. Det byggs mötesplatser, butiker, och nya bostäder. Även Mölndals fabriksområden byggs ut och moderniseras.

FAKTA: 

Nybyggnad av regionkontor och butik. Miljöklass Silver.

Tidplan: December 2017 – våren 2019

Byggherre:  Castellum Väst AB

Totalentreprenör: Johansson & Rehn Byggnads AB

Arkitekt: Nils Andréasson Arkitektkontor AB

Kostnad: 115 miljoner kronor