Nyheter

Nåiden startar upp nya Kirunas första bostadsprojekt

Stadshuset med dess klocktorn finns redan på plats i det nya Kiruna Centrum, ett av samtidens mest uppmärksammade flyttprojekt av en stad i Sverige – även internationellt. Nåiden Bygg AB med huvudkontor i Luleå och byggverksamhet runt om i hela norra landet, har nu startat Kirunas första bostadsprojekt med namnet Kvarter 1, precis intill Stadshuset med 62 bostäder. Kvarteret kommer också att bestå av 3600 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Gruvnäringen är kärnan i malmfältens städer Kiruna och Gällivare, och bägge flyttas nu på grund av nya malmfyndigheter. Gällivare ligger några år före i tid, och de omfattande ”flyttprojekten” skiljer sig åt en hel del. Men de har bägge det gemensamt att det visar samhörigheten mellan de som bor och verkar i vår nordligaste del med möjligheten till sysselsättning och utkomst. Och närheten till natur och med Europas sista vildmark i hela omgivningen. Stadsomvandlingarna har också uppmärksammats internationellt.

Intill nya Stadshuset

Nu när Kiruna kanske viktigaste byggnad, Stadshuset, kommit på plats tillika med klockstapeln från gamla Stadshuset invid sig, är det så dags att komma igång med att också flytta och etablera kirunaborna i den nya centrumkärnan.  Hela projektet i Kiruna har från starten byggt just på en tät och nära dialog med kirunaborna.

Med 62 bostäder i Kvarter 1 och med restauranger, caféer, butiker och kontor kommer det nya projektet i regi Nåiden Bygg AB med Kirunabostäder som beställare, att få bästa läget intill det nya Stadshuset

– Vi har också startat upp ett kontor i Kiruna, berättar Anders Similä, själv kirunabo men också arbetschef och ansvarig för Nåidens verksamhet i malmfälten i Gällivare och Kiruna.  Det är förstås glädjande att vi får det första projektet med bostäder och butikslokaler, då Kiruna är och kommer att bli uppmärksammat än mer.  Och det är viktigt att ta med sig erfarenheterna från det som görs i Gällivare.

Lokal förankring

Projektet som ska stå klart 2020 består av tre huskroppar med fem olika fasadtyper för att nå bra variation ibland annat tegel och modern plåtteknik. Totalt omsluter projektet cirka 240 miljoner kronor.

– Det är också så att de tjänstemän och medarbetare som uppför projektet är rekryterade från Kiruna, bland annat jag själv som arbetschef, och den lokala förankringen är mycket värdefull. Och som borgar för Nåidens etablering långsiktigt i Kiruna.