Nyheter

Nya Sundsvallsmyndigheten har flyttat in

Igår, torsdag den 19 april, signerades hyreskontraktet mellan Bengt Kjellson, ordförande för organisationskommittén för Myndigheten för digital förvaltning, och Leif Nordin, Castellums affärsområdeschef i Sundsvall. Hyreskontraktet för de 1 300 kvadratmeter stora lokalerna sträcker sig över sex år.

– Klart att det är roligt att få hyra ut den här typen av lokaler, speciellt till en myndighet. Vi har ju stor erfarenhet av att hyra ut till myndigheter och börjar veta vad de vill ha, vi hyr ju bland annat ut till CSN, Bolagsverket, SPV, Polisen och domstolarna, säger Leif Nordin, affärsområdeschef Castellum.

Lokalerna där Myndigheten för digital förvaltning kommer att ha sin verksamhet från och med den
1 september, ligger på Storgatan 37 i Sundsvall – granne med CSN (Centrala studiestödsnämnden).
Ett 70-tal personer kommer att jobba på myndigheten inledningsvis – rekryteringsarbetet är i full gång – men lokalerna är dimensionerade för att har rymma upp till 100 personer.

– Vi är mycket nöjda över att ha fått så fina och ändamålsenliga lokaler så centralt dessutom. Nu kan vi inleda den första delen av kulturbyggandet av den nya myndigheten, säger Bengt Kjellson, ordförande för myndighetens organisationskommitté.

– Glädjande att det har löst sig på ett så smidigt sätt när det gäller lokalerna, nu känns etableringen verkligen konkret. Att regeringen överhuvudtaget valde att placera den nya myndigheten i Sundsvall är ett viktigt bevis på att vi står oss mycket väl i konkurrensen med andra kommuner när det gäller digitalisering, säger kommunstyrelsens ordförande Peder Björk.

När det gäller rekrytering, arkitekt/projektering, varumärkesprofilering, supply och ytterligare ett antal tjänster och leverenser kring uppstarten, så har Myndigheten för digital förvaltning nästan uteslutande använt sig av lokala företag.

– Det känns väldigt bra att vi lokalt har den kompetens som kan tillgodose alla de behov som uppstår när en ny myndighet etablerar sig i Sundsvall. Det visar också att mervärdet – och alla indirekta jobb i kommunen – blir så mycket större än de 70 arbetstillfällen som myndigheten i sig genererar, säger Maria Åslin, affärsområdeschef näringsliv på Näringslivsbolaget.