Nyheter

Rapport från SBC: Det vill bostadsrättsägare betala mer för

Svenskarna blir allt mer medvetna när det kommer till såväl hälsa som hållbarhet, något som även visar sig när det kommer till vårt boende. I en ny rapport från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum visar det nämligen sig att gym och solceller toppar listan över vad svenska bostadsrättsägare är beredda att betala en högre månadsavgift för.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum presenterar Sveriges Bostadsrättsrapport 2018. En riksrepresentativ undersökning av Gfk Norm där 1 000 bostadsrättsägare gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt, hållbarhet- och framtidsperspektiv. Rapporten visar bland annat att gym och solceller toppar listan för vad svenska bostadsrättsägare är beredda att betala en högre månadsavgift för. Andra populära val är garage, övervakningskameror och låsta grindar för att hålla ovälkomna besökare borta.

– Det är viktigt att styrelsen gör en noggrann behovsanalys när det kommer till vilka inköp grundar sig i samtliga medlemmars intresse. Genom att investera i exempelvis solceller, gym eller elbilsladdning kan man få en attraktivare förening och därigenom öka värdet på hela fastigheten, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk 

När det kommer till vad svenska bostadsrättsägare tycker det går att spara in kostnader på är det främst värme och vatten som borde ses över. El är också en post som många tycker skulle kunna vara mindre kostsam, det uppger hela 32 procent.

Det finns nästan alltid något som vi som förvaltare kan hjälpa till att spara in för att marknadsanpassa exempelvis garage och parkeringshyror. Det är ett gemensamt utrymme som ofta. Uthyrning av gemensamma utrymmen är redan i dag vanligt men här kan vi tydligt se en möjlighet atthyrs ut alldeles för billigt, vilket i en förlängning kan ses som att priset subventioneras av övriga medlemmar, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på SBC.

När det kommer till vad de unga vuxna mellan 18 och 30 år kan tänka sig att betala en högre månadsavgift för toppar gym och pool listan, det uppger 33 respektive 27 procent. Garage och parkeringsplats är också populära val, vilket närmare var fjärde ung bostadsrättsägare uppger.

För vad av följande skulle du vara beredd att betala en högre månadsavgift för att få?

Total

18–30 år

31–40 år

41–50 år

51–65 år

Äldre än 65 år

Solceller

18%

15%

18%

18%

19%

21%

Gym

18%

33%

30%

14%

12%

5%

Garage/parkeringsplatser

17%

23%

16%

24%

15%

10%

Övervakningskameror

17%

17%

17%

21%

16%

15%

Låsta grindar som håller ovälkomna personer utanför

16%

14%

20%

19%

15%

11%

Pool

14%

27%

18%

17%

9%

3%

Bastu

11%

18%

13%

8%

10%

7%

Källsortering

9%

16%

10%

6%

8%

4%

Städning och underhåll av gemensamma utrymmen

8%

12%

10%

7%

5%

5%

Rusta gemensamma utrymmen

7%

5%

8%

11%

7%

5%

Fasadrenovering

6%

9%

9%

6%

3%

5%

Cykelförråd

6%

6%

9%

7%

5%

3%

Gemensam balkong/takterrass

5%

9%

4%

6%

5%

3%

Innergård

5%

7%

6%

6%

3%

4%

Handikappanpassning

4%

4%

5%

2%

3%

5%

Elektronisk postlåda/informationstavla

3%

4%

4%

3%

2%

3%

Barnvagnsutrymme

2%

6%

5%

2%

1%

0%

Vet ej

8%

8%

5%

8%

9%

7%

 

Inom vilka områden tycker du att din bostadsrättsförening kan öka inkomsterna och/eller minska utgifterna?

Total

Kvinna

Man

Värme och vatten

32%

28%

36%

Uthyrning av gemensamma utrymmen

30%

30%

30%

El

27%

25%

28%

Förvaltningsfrågor

26%

23%

29%

Sopsortering

23%

25%

22%

TV och internet

20%

19%

21%