Nyheter

C.F. Møller Architects och HENN vinner sjukhusprojekt i Braunschweig, Tyskland

C.F. Møller Architects har tillsammans med tyska arkitektkontoret HENN tilldelats kontraktet för allmänna planeringstjänster för byggprojekten vid Städtisches Klinikum Braunschweig (Braunschweigs kommunala sjukhus) under ett förhandlingsförfarande.

I arkitekturprogrammet ingår en ny byggnad samt arbete på en befintlig skalkonstruktion. Byggnaderna på platsen kommer att slås samman och bilda ett kluster. För att uppnå detta skapas en öppen och anslutande Huvudgata, ”magistrale”, som förbinder alla funktioner och arkitektoniska strukturer.

Huvudgatan fungerar som en ryggrad som med hjälp av naturligt ljus, utsikt över gröna innergårdar och rymliga cirkulationsområden skapar ett omfattande vägledningssystem så att både patienter och besökare enkelt kan orientera sig. Den totala volymen omfattar 12 730 m² nybyggnation, 35 500 m² tillbyggnation och 28 330 m² renovering.

Andra gemensamma vinsten i Tyskland

Projektet är teamets andra stora sjukhusuppdrag på den tyska marknaden. Man har även anlitats för utbyggnaden av det ikoniska och K-märkta universitetssjukhuset RWTH i Aachen, Tyskland, ett projekt som vanns i en internationell designtävling 2017. Den befintliga byggnaden kommer att byggas ut med en ny volym som delvis ligger under jord och innehåller ett centralt kirurgiområde, intensivvårdsavdelningar och en ny entréhall.

Experter på helande arkitektur

C.F. Møller har ett flertal sjukvårdsprojekt i Europa. Med bred kunskap om helande arkitektur och evidensbaserad design, skapar C.F. Møller de ramar för sjukvårdsbyggnationer som på bästa sätt tillgodoser patientens behov, stöder anhörigas möjlighet till involvering och ger optimala arbetsförhållanden för personalen. Användningen av helande arkitektur och evidensbaserad design har nyligen tillämpats i två av C.F. Møllers projekt i Storbritannien. Psykiatriska sjukhusen i Springfield och Tolworth, som för närvarande byggs i sydvästra London. Vid sidan av detta ska C.F. Møller Architects tillsammans med den finska arkitektbyrån Aihio Arkkitehdit rita Tammerfors nya vuxenpsykiatri.