Nyheter

Arkitema gör storsatsning på träbyggnad

Under de senaste åren har utvecklingen av träbyggnad gått snabbt och det är nu möjligt att bygga både höghus och stora byggnadskomplex i trä. Som ett hållbart alternativ till betong har trä hamnat i fokus för beställare och arkitekter. Arkitema Architects har därför skapat ett fokusområde för träbyggnad – Arkitema Timber – och inlett ett samarbete med Svenskt Trä och Folkhem.

Med Arkitema Timber är målet att bli ännu bättre på att utveckla byggnader i trä och dela kunskapen över gränserna med både kunder och kollegor. Som en del av det nya affärsområdet har Arkitema inlett samarbeten med två av de viktigaste aktörerna inom träkonstruktion i Sverige; branschorganisationen Svenskt Trä och fastighetsutvecklaren Folkhem.

Arkitema upplever en växande efterfrågan på arkitekter med träbyggnadskompetens, och vill med det nya fokuset vara med och forma framtidens hållbara städer och byggnader, som i allt högre grad kommer att byggas i trä. Därför har Arkitema inlett samarbetet med Folkhem Trä i flera trähusprojekt, vilket leder till ett unikt kunskapsutbyte med en ledande aktör i träbyggnadsbranschen.

Folkhems vd, Arne Olsson, välkomnar Arkitema Timber:

– Folkhem har under ett antal år försökt få branschen att förstå vikten av att ställa om produktionen av byggnader i våra samhällen till användning av trä. Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet och har stor påverkan i vår strävan att lösa klimatproblemet. Vi är därför glada över att ett av våra större arkitektkontor som vi har samarbetat med i många år vågar satsa på framtidens byggande. Grattis till bildandet av Arkitema Timber, säger Arne Olsson, vd Folkhem Trä.

Stärkt samarbete med viktiga aktörer
En viktig del av Arkitema Timber är ett heltäckande utbildningsprogram som utvecklas i samarbete med Svenskt Trä som har en central roll när det kommer till materialkunskap, bland annat med avseende på träbyggande. Samarbetet skapar en plattform för ömsesidigt kunskapsutbyte där Arkitema kan bidra med erfarenheter från konkreta planeringsprojekt, projektledning och praktisk problemlösning från 100 000 m² träprojekt på den Skandinaviska marknaden.

– Fördelarna med träbyggnation är många och täcker alla hållbarhetsaspekter. Med trä kan vi skapa hälsosamma, kostnadseffektiva och klimatsmarta lösningar. Därför är jag väldigt glad över att Arkitema tagit ett beslut om en storsatsning på trä och är entusiastisk över att få jobba ännu mer med träkonstruktioner framöver, säger Daniela Grotenfelt, senior specialist inom hållbarhet på Arkitema.

Vid Arkitemas fem kontor i Skandinavien utvecklas i dag flera stora projekt med trä som huvudsakligt byggmaterial, bland annat Trähuskvarteret i Ör, Kvarteret Sagan i Ulleråker, Ribbings Väg i Sollentuna, Tiller Skole i Trondheim och Sønder Otting Skole i Haderslev.

Bild: Arkitema Architects