Nyheter

Ny modell för elevbyggen i Piteå

Bygg- och anläggningsprogrammet på Strömbackaskolan har sedan 1960-talet arbetat med så kallade elevbyggen. Utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och PiteBo har i dialog med Sveriges byggindustrier gjort en översyn av samarbetet och tecknat ett nytt avtal för framtida samverkan. I avtalet regleras att Piteå kommun tillhandahåller marken för byggen och att eleverna bygger åt Pitebo.

Från början utfördes byggnationer av egna hem men sedan en längre tid har gymnasieleverna i Piteå på uppdrag av det kommunala bolaget PiteBo byggt flerfamiljshus (hyreshus). Från starten och fram till idag har eleverna byggt cirka 30 stycken flerfamiljshus vilka tillsammans omfattar cirka 220 lägenheter.

Avtalet skapar tydlighet och trygghet för alla parter

Tidigare har överenskommelser mellan Piteå kommun och PiteBo skett bygge för bygge. Med det nya avtalet regleras allas roller och ansvar på ett tydligare sätt.

– På Strömbackaskolan är vi oerhört glada att vi genom ett nytt långsiktigt samarbetsavtal nu kan säkerställa tillgången till framtida elevbyggen och att vi genom detta får en bättre möjlighet att planera för framtiden och trygga kvalitén i utbildningen, säger Jonas Wallin, rektor skolenhet Mjölner, Strömbackaskolan.

– Vi ser också möjligheten att kunna vidareutveckla utbildningen för att kunna möta framtidens arbetsmetoder inom byggbranschen då vi nu kan arbeta mer långsiktigt. För elever och personal, är det också värdefullt att få vara delaktiga i att forma ett framtida Piteå.

Från PiteBos sida är man också mycket nöjd med det nya avtalet:

– Det är mycket positivt att vi nu har ett gemensamt åtagande där vi kan bekräfta värdet av elevbygget och att varje parts ansvar i processen har tydliggjorts. För PiteBos del är det angeläget att marktilldelning och planresurser prioriteras. Med detta upplägg kommer elevbyggena tryggas på lång sikt vilket stärker utbildningens konkurrenskraft och säkerställer kompetensförsörjning till den lokala byggindustrin, säger Maria Sandström, VD, PiteBo.

Översyn inför ny arbetsmodell

Den översyn och förändrade modell som nu tagits fram har utarbetats av utbildningsförvaltningen, PiteBo och samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med byggentreprenörerna, bland annat via Sveriges Byggindustrier. I översynen ingick också kontakter med 11 kommuner/gymnasieskolor, SKL och Konkurrensverket. Allt för att säkerställa att den modell som nu finns framtagen ska vara hållbar för lång tid framåt.

– Arbetsmiljö och säkerhet är en prioriterad fråga för oss som branschorganisation och vi bedömer att ansvaret för olika roller utifrån arbetsmiljölagen är klarlagt genom det nya avtalet, säger Fredrik Kristiansson, lokalchef Norrbotten, Sveriges Byggindustrier, och tillägger:

– Upplägget med elevbyggena på bygg- och anläggningsprogrammet på Strömbackaskolan är unikt i Sverige. Den yrkesträning de får på en byggarbetsplats kan vara anledningen till att de är väldigt uppskattade av våra medlemsföretag.