Nyheter

Spångagården i Torshälla bygger ut omsorgsboende

Spångagården med både vårdcentral samt vård- och omsorgsboende bygger ut för ytterligare tjugo boenden. Den befintliga anläggningen som är från 1970-talet renoveras och förnyas dessutom i flera omgångar. Totalentreprenör för den aktuella tillbyggnaden är ByggPartner i Dalarna.

Torshälla är en idyllisk stad nära Eskilstunaåns mynning i Mälaren. Ortens historia är mycket anrik eftersom Torshälla växte fram som en handelsplats redan från 1000-talet och framåt. De äldsta delarna av staden karaktäriseras av smala gator och låg bebyggelse som ofta är omgiven av trädgårdar. Allteftersom näringsliv och handel växte i Eskilstuna kom Torshälla alltmer i skuggan av sin granne och betraktas idag kanske som förort, dock en mycket lugn och behaglig sådan. Mest kända sevärdhet i Torshälla är sannolik Allan Ebelings skulptur Torsbocken som står mitt i ån. Förleden Tor härstammar givetvis från väderguden med detta namn.

Spångagården

Nästan i utkanten av Torshälla, med närhet både till Torshälla kanal och idrottsplatsen ligger Spångagården. Fastigheten ägs av Eskilstuna Kommunfastigheter. Landstinget hyr lokaler för vårdcentral (med familjecentral, tandläkare och rehab) och kommunen hyr för vård- och omsorgsboende samt hemtjänstkontor.

– Fastigheten är ursprungligen byggd på 1970-talet och vissa renoveringar och ombyggnader görs i flera omgångar, berättar Lea Jugo, projektledare på Kommunfastigheter. Det som framförallt är aktuellt nu är att vi bygger ut för flera platser till äldre- och demensboende.

Tillbyggnaden i tre våningar tar i anspråk en del av parkeringsplatsen på norra sidan. I bottenvåningen kommer det att inredas storkök och restaurang, medan plan 2 och plan 3 får tio lägenheter per plan.

Det är lite utmanande att bygga till ett hus medan brukarna bor kvar. Man har gjort så att lägenheterna närmast bygget står tomma. Byggproduktionen pågår bara under ordinarie arbetstid. Brukare och verksamhet hålls väl informerade om vad som sker på bygget.

– Det är mycket viktigt att informera verksamheten i förväg och i god tid, inför arbeten som är särskilt bullriga och exempelvis stora transporter som måste skötas via entrén. Inte minst avstängning av vatten måste meddelas i förväg. Jag har tät kommunikation med verksamheten, säger Lea Jugo.

Eskilstuna Kommunfastigheter har ställt krav på byggentreprenören angående socialt engagemang. Det handlar om att upplåta praktikplatser för personer som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta var ett krav som fanns med i upphandlingen och som ByggPartner har lyckats uppfylla.

ByggPartner

Tillbyggnaden genomförs som en totalentreprenad och för denna svarar ByggPartner i Dalarna. Företaget anlitar konsulter för de olika disciplinerna, bland andra Ramböll och ÅF. Fysiskt omfattar ByggPartners arbeten allt från schakt till och med finplanering av mark. Underentreprenörer tas in för de olika hantverksinsatserna. För exempelvis mark svarar Tranab Markbyggnad AB. Själva tillbyggnaden är konstruerad i stål och betong. Den uppförs i tre våningar och fasaderna kläds med plåt och trä.

FAKTA

Spångagården

Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende i Torshälla

Tidsplan: maj 2017 – december 2018

Byggherre: Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Totalentreprenör: ByggPartner i Dalarna AB

Arkitekt, förfrågningsunderlag: Tyréns

Husarkitekt: Et Cetera Eva Trangärd Arkitektkontor AB

Totalkostnad: 85 Mkr