Nyheter

Nytt Operationscentrum i Sundsvall

Det största byggprojektet på Sundsvalls sjukhus sedan sjukhuset stod färdigt 1975 börjar bli klart. På sjukhusets västra sida pågår en om- och tillbyggnad för ett nytt operationscentrum. Till sommaren ska hela projektet stå klart.

Den befintliga operationsbyggnaden byggs ut med 5000 kvadratmeter och nuvarande lokaler på 8100 kvadratmeter byggs om. Stort fokus läggs på att lokalerna ska vara energieffektiva, hållbara och erbjuda en god arbetsmiljö.

Byggnationerna är nödvändiga då de 40 år gamla operationssalarna inte motsvarar dagens krav på storlek, arbetsmiljö och utformning. De nya operationssalarna blir betydligt större än de nuvarande för att rymma den tekniska utrustning som behövs idag.

Hybridsal
En av de nya salarna planeras bli en så kallad hybridsal som kombinerar traditionell operationssal med avancerad röntgenutrustning.

Några mål i projektet:
• Ny effektiva lokaler för dagens och morgondagens krav
• Flexibla lösningar som kan anpassas till varierande behov
• Ljusa och attraktiva rum för bra arbetsmiljö
• Bra samband mellan verksamheter
• Långsiktigt och hållbart utnyttjande av miljö- och energiresurser
• Höga energikrav, solceller på tak och fasad
• Nya tekniska system och fläktrum som motsvarar dagens och framtidens krav.

Sterilcentral

Markplanet får godsmottagning med ny lastkaj samt sterilcentral. Här blir det också nya omklädningsrum samt kontor. Våning 1, entréplanet rymmer den nya operationsavdelningen med operationssalar samt hybridsal. Dessutom pre- och postoperationsavdelning med övervakningsplatser. På våning 2 blir det avdelning för dagvård samt kontors- och personalytor. Här finns även de om- och utbyggda fläktrummen.

– Vi började 2013 med en förstudie för att inplacera operationsverksamheten i en om- och tillbyggnad. Vi gick vidare med programhandlingen som omfattar 14 salar plus en sal för kvinnokliniken. Här ingick också en ny sterilcentral samt en ombyggd och förändrad godsmottagning för hela sjukhuset. Det handlar om en total modernisering. Lokalerna behövde bli tekniskt bättre, rymligare och mer anpassade för dagens arbetsätt, säger Urban Blomberg, ansvarig arkitekt vid Arkitema Architects.

Pågående drift

– En av de mer centrala utmaningarna var att det till så stor del som möjligt var pågående drift under byggnation. Vi gjorde en utbyggnad på 30 x 40 meter i alla tre plan så att det gick att bygga den nya sterilcentralen i huvudsak i den nya delen. Här byggdes också fem operationssalar och fläktrum. Då kunde vi ta nybyggnaden i drift innan ombyggnationen påbörjades. För den följande byggnationen var det avgörande att kunna drifta i etapper, för att ha tillräckligt många salar i gång samtidigt.

Den första nybyggnadsdelen är i drift. Till påsk i år ska alla salar förutom två vara färdiga. Hela projektet ska vara klart till sommaren.

– Det är ett spännande uppdrag. Att bygga till ett hus och få allt att fungera som en enhet är alltid knepigt. Vår lösning blev bra och den befintliga byggnadsstrukturen var inget hinder för att uppnå ett modernt operationscentrum, avslutar Urban Blomberg.

Fakta: 

Byggherre: Region Västernorrland
Generalentreprenör: Rekab Entreprenad AB
Arkitekt: Arkitema Architects
Stomentreprenör: AB Strängbetong
Kostnad: Cirka 380 miljoner kr