Nyheter

Naturens läkande i Växjös nya habilitering

Sigfridsområdet i Växjö genomgår en förändring när Region Kronoberg bygger ny vuxenpsykiatri och habilitering. Lokalerna som byggs ska ge lugn och behaglig känsla för både dem som ska vårdas i byggnaden och de som ska arbeta där. Den nya tillbyggnaden har samma karaktär som den nya psykiatribyggnaden.

Interiören i byggnaden skall ha inslag av naturens läkande effekter med hjälp av färgskala och materialval som symboliserar liv, hälsa och växtkraft. Miljön ska ge patienterna positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska.

– Det är arkitekterna som har arbetat med att skapa en så kallad ”läkande miljö” med denna utformning. Närheten mellan habiliteringen och psykiatribyggnaden ska underlätta samarbetet mellan verksamheterna. Verksamheterna kommer också kunna samutnyttja bassäng, styrke- och grupprum och andra ytor, säger Johan Oléhn, verksamhetschef i Region Kronobergs Fastighetsverksamhet.

Första spadtaget för habiliteringen och vuxenpsykiatrin togs i mars 2017, då de gemensamma markarbetena påbörjades. Inflyttning i den nya habiliteringen med en lokalyta om 2 718 kvadratmeter beräknas ske vid årsskiftet 2018-2019 medan inflyttningen i psykiatrins lokaler på 12 610 kvadratmeter sker först hösten 2019.

Liljewall Arkitekter har ritat byggnaden och John Svensson Byggnadsfirma (JSB) är byggentreprenör i projektet som är en delad generalentreprenad. Hela byggprojektet är beräknad till 106 miljoner kr plus konst och utrustning.

– Utformningen med de rundade hörnen är det spännande i projektet. Runda hörn medför vissa byggtekniska utmaningar, vilket vi tycker är kul. Fasaden är målad betongyta, säger Magnus Olsson, entreprenadchef hos JSB i Kronoberg.

Habiliteringen är en tillbyggnad av en befintlig byggnad och ser ut som en rund ring med sina rundade hörn och en innergård. Konstruktionen är betong. JSB gjuter bottenplattan i betong och Finja Prefab monterar ytterväggarna och bjälklag samt bjälklagstak med papptak.

– Vi har totalentreprenaden på stommen, men i övrig är det regionfastigheter som satt yttermåtten. Entreprenaden är delad där vi har byggentreprenaden för golv, måleri, yttertak och stomme, säger Magnus Olsson.

Det är ett ganska installationsätt projekt där Region Kronobergs fastighetsorganisation själva valt ut de entreprenörer som skall ta sig an det uppdraget. Allting sker genom lagen om offentlig upphandling.

– Vi började gräva strax innan jul och har grävt ut cirka 6 500 kubikmeter jordmassa. Nu har vi återfyllt på de platser som skall fyllas och grävt ut för hissgrop. Vecka 17 kommer stommen. Då ska bottenplattan vara färdig och hela stommen skall vara färdig till sommaren. Sen är den fönster och dörrar samt innerdörrar som ka upp. Ett arbete vi räknar med kommer att hålla på med fram till april 2019. Hela byggnaden byggs för att uppnå Miljöbyggnad silver.

Illustration: Liljewall Arkitekter

FAKTA:
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Tidplan: december 2017–april 2019
Byggherre: Region Kronobergs Fastighetsverksamhet.
Byggentreprenör: John Svensson Byggnadsfirma AB
Arkitekt: Liljewall arkitekter AB
Kostnad: ca 106 Mkr