Nyheter

Lindbäcks nya fabrik igång

Lindbäcks Bygg har byggt en helt ny fabrik på Haraholmen i Piteå för att tillverka moduler till flerbostadshus i trä.
Nu är produktionen igång i den nya fabriken, som invigdes i slutet av förra året. De första volymerna har levererats.

– Målet med fabriken är att kunna fortsätta att erbjuda de flerbostadshus som marknaden efterfrågar, men med en ännu högre hastighet. Från var fabrik i Öjebyn får vi ut ungefär en bostadsvolym per timme. Målet med den nya fabriken är att få ut en volym per halvtimme. Tillsammans ska de båda fabrikerna få ut ungefär tre volymer per timme. Det höjer vår kapacitet rejält, säger Ola Magnusson, projektledare och övergripande samordare för projektet med fabriken.

Medvetet har man startat med en högre kapacitet genom att rekrytera personal på tvåskift på den gamla fabriken.  På sikt ska 150 personer jobba i den nya fabriken.

Träna personalen

– Vi har kört fler timmar per dygn för att träna personalen och kunna öka kapaciteten successivt. Nu håller vi på att gå tillbaka till dagtid i båda fabrikerna och föra över personal på ena skiftet i den nya fabriken. På Haraholmen kör vi bara dagskift nu och arbetet med att stabilisera processen pågår.

För Haraholmen är målet nu att tillverka sex volymer per dag måndag till torsdag och fyra volymer varje fredag.

– Vi ska nu uppnå en takt på 75 minuter per volym och om ett år ska takten vara 30 minuter per volym. Det har gått relativt bra. Vi har kört ungefär en månad och har kommit upp i hyfsad hastighet med tanke på att allt är nytt för oss. Det handlar om helt nya materialflöden och ny personal som ska lära sig maskinerna.

Klara efterfrågan

Det absolut viktigaste med den nya fabriken är att kunna klara den höga efterfrågan på produkterna och i större omfattning kunna leverera det kunderna vill ha.

– Den nya anläggningen ger oss fantastiska möjligheter att göra detta samtidigt som vi utmanar byggbranschen med ett vidareutvecklat sätt att bygga.

Viktiga lärdomar i projektet har varit att alltid att ha minst två tekniska lösningar att välja på innan upphandlingen.

– När vi väl ha skrivit kontrakt har det viktigaste varit att bygga en bra relation med leverantören och göra att bra arbete tillsammans i projekteringen av maskinlinjen. Det har också varit väldigt viktigt för oss att specificera vilka funktioner och låta leverantören utvecklas tekniken, säger Ola Magnusson.

Fyra M

– Vi brukar prata om fyra M. Vi måste ha tränade människor, arbeta med rätt metoder, vi måste kunna maskinerna och arbeta med rätt material. Vi måste jobba med alla de här fyra delarna för att lyckas och inte ta förhastade val och till exempel tro att maskinerna ska lösa allt.

Logistiken är helt avgörande för att arbetet ska fungera i den 30000 kvadratmeter stora fabriken.

Från truck till tåg

– Vi beslutade tidigt att gå från truck till tåg för materialförsörjningen. I ställer för ett lass virke på tvären kör vi ut fyra lass virke på längden. Inkörningen av materialet blir säkrare. Det stora klivet är dock att logistikerna beställer materialet, förbereder det i våra två logistikcentra och kör ut till produktionen som kan fokusera på montage i stället för att söka, hämta och beställa material.

– Det har varit ett fantastiskt projekt och det är många som känner så på företaget. Det har blivit en energiboost för alla. Nu har vi tränat i tre år och nu är det match! Varje dag är fylld med utmaningar för att klara leveranserna till kunderna, avslutar Ola Magnusson.

FAKTA:
Nybyggnad av husfabrik vid Haraholmen, Piteå
Tidplan: april 2016 – december 2017
Byggherre: Lindbäcks Bygg AB
Totalentreprenör: Peab Sverige AB
Arkitekt: Arkitekthuset Monarken AB
Investering: Cirka 480 miljoner kr