Nyheter

Satsar på trähuskonstruktion i Frostaliden

Hållbart byggande med träkonstruktion ligger i tiden. I området Frostaliden i Skövde bygger Skövdebostäder 189 hyreslägenheter fördelade i sex flerbostadshus. Frostaliden blir ett av Sveriges största bostadsområde med höga flerbostadshus byggda med trästomme.

Med hållbart byggmaterial och närhet till det mesta blir Frostaliden, som ligger i anslutning till Karstorpsområdet, ett framtidens bostadsområde. Här satsar Skövdebostäder på hållbar miljö genom att välja trästomme, träfasader och solceller på taket.

– Frostaliden blir ett område med stor variation på lägenheter. Genom investeringsstödet som vi ansökt från Länsstyrelsen kan vi erbjuda kvalitetsboende till relativt låga hyror, säger Morgan Arvidsson, byggchef på Skövdebostäder.

Lägenheterna har öppen planlösning och är i storleken från två rum och kök på 58 kvadratmeter till fem rum och kök på 119 kvadratmeter. Samtliga lägenheter är rustade med tvättmaskin och torktumlare i badrummen.

De första som flyttar in får möjlighet att välja mellan olika kulörer på väggar och olika skåpshandtag till köket. Inflyttning sker i tre etapper under 2019 och 2020, med start för uthyrning under hösten 2018.

– Vi jobbar med att få så låg energiförbrukning som möjligt, där målet är 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år, vilket är 56 procent av BBR-kravet. Husens elförbrukning försörjs bland annat av solceller på taken. Huset i övrigt värms upp av fjärrvärme, säger Morgan Arvidsson.

Husen har speciell design där träbalkarna på balkongerna är inkluderade i byggkonstruktionen, som i huvudsak består av trä från Moelven. De två första planen, hiss och trapphus är byggda i betong. De slanka huskropparna sidostabiliseras av svajramar i stål. De sex husen består av lägenheter i åtta plan, etagelägenhet mellan plan 8-9 och teknikutrymmen på plan tio.

– Frostaliden kommer med sina 370 lägenheter som byggs av fyra olika byggherrar, att bli ett av Sveriges största trähusområde i sin helhet. Kommunens markreservationer anvisar att området ska bebyggas med träkonstruktion utom de första två våningarna, förklarar Morgan Arvidsson.

Syftet är att Frostaliden skall bli en förebild för produktutveckling. Trästomme är ett sätt att driva utvecklingen vidare till långsiktig hållbarhet. Byggnaderna är designade för just denna platsen.

Den stora utmaningen är brandsäkerheten, stomstabiliteten samt ljudreducering mellan lägenheter. Skövdebostäder har valt ljudklass B i bjälklagen. Det kommer även att byggas komplementbyggnader som garage och kvarterslokaler på området. Dessutom blir det några utvändiga lägenhetsförråd.

– Bostadsministern Peter Eriksson invigde byggstarten i oktober 2017.   Grundläggningsarbeten påbörjades i december 2017 och nu uppför vi betongkonstruktionen. Byggprojektet är uppdelat i tre etapper där den första etappen blir klar i mars 2019 och den andra etappen vid årsskiftet 2020. Sommaren 2020 ska det sista två husen vara klara, och därmed är hela Frostaliden färdigställt. De som bor högst upp i etagelägenheterna får en fantastisk utsikt, säger Martin Klaesson, arbetschef på Peab.

FAKTA:
Nybyggnad av flerfamiljshus i Skövde 
Tidplan: december 2017–maj 2020
Byggherre: AB Skövdebostäder
Totalentreprenör: Peab Sverige AB
Arkitekt: Studio Ekberg
Kostnad: ca 300 Mkr