Nyheter

VD för Järntorget Byggintressenter AB, Martin Arkad, lämnar sin post efter sju år

Styrelsen och VD Martin Arkad har kommit överens om att Martin lämnar sin post som VD.

Anders Hellberg, CFO, har sedan tidigare av styrelsen utsetts till ställföreträdande VD och tillträder därmed den rollen med omedelbar verkan.

Järntorgetkoncernen är inne i en förändringsprocess med förtydligad strategi för en allt starkare position som långsiktig och stabil stadsbyggare i Storstockholm och Uppsala.

– Martin har bidragit med en betydande insats för Järntorgets utveckling till det bolag vi är idag. När vi nu går in i nästa fas vill jag från hela styrelsen framföra vår uppskattning till Martin för hans engagemang och kompetens som bidragit till den stabila grund vi nu bygger vidare på, säger Kjell Jansson, Styrelseordförande Järntorget Byggintressenter AB.

– Målet att utveckla Järntorgetkoncernen till en betydande aktör på våra marknader Storstockholm och Uppsala är uppnått. Det är med stolthet jag blickar tillbaka på 13 spännande år och en tid av god lönsamhet och fin gemenskap med högkompetenta kollegor, säger Martin Arkad

Processen att rekrytera ny ordinarie VD för Järntorget Byggintressenter AB pågår.