Nyheter

Mataki vill öka kunskapen om inbyggda tätskikt

Mataki har gjort en kunskapsresa inom inbyggda tätskikt. Nu inleder företaget arbetet med att sprida denna kunskap till sina kunder och samarbetspartners. Det sker bland annat genom ett nytt pedagogiskt informationsmaterial, utbildningar och starten på företagets BIM-arbete.

Efterfrågan på inbyggda tätskikt ökar till följd av dagens stadsplanering där förtätning och gröna ytor spelar en allt viktigare roll. Vanliga användningsområden är gröna tak, takterrasser, parkeringsdäck och innergårdar. Konstruktioner med inbyggda tätskikt är komplexa att uppföra och måste ha en mycket lång livslängd. Bristande utförande och kunskap riskerar att leda till felkonstruktioner och läckage, vilket kan få omfattande och kostsamma konsekvenser.

Som en ledande materialleverantör vill Mataki vara med och driva utvecklingen mot smartare lösningar för inbyggda tätskikt. Ett viktigt steg är att förse byggbranschen med pedagogisk information som ökar kunskapen och kvaliteten i projekten:

– Vi har gjort en kunskapsresa och paketerat våra lärdomar i ett nytt informationsmaterial om inbyggda tätskikt som är lätt att förstå och använda. Det innehåller bland annat projekteringsunderlag, detaljanvisningar och konstruktionslösningar. Den tekniska nivån är anpassad efter målgruppen såsom konsulter, takentreprenörer och fastighetsägare, säger produktchef Mikael Kemp hos Mataki.

På Nordbygg presenterar Mataki en ny hemsida för inbyggda tätskikt med uppbyggnader, detaljlösningar, BIM-modeller och annan nyttig information för föreskrivare.

BIM-lösningar för inbyggda tätskikt
Mataki håller på att utveckla BIM-lösningar för inbyggda tätskikt, varav några kommer att visas på Nordbygg:

– BIM är en del av vår långsiktiga strategi att göra Mataki till det självklara valet för tätskiktslösningar. Vi vill ta ansvar för våra produkter i hela processen från projektering till förvaltning och slutligen rivning/återvinning. Här spelar BIM en viktig roll. Vi arbetar successivt och kommer att ha BIM-modeller för de flesta av våra produktsystem under 2018, avslutar Mikael Kemp.