Nyheter

De sju första lägenheterna i Järbo hyrdes ut på 2,5 timme

Den 9 mars påbörjades uthyrningen av Sandvikenhus nyproducerade lägenheter i Järbo (med inflyttning 1/12). I enlighet med styrelsens beslut ska 7 av de 20 lägenheterna erbjudas i en separat kö, där det inte är antal dagar i kön som räknas utan ”först till kvarn-principen”.

Detta för att även de som inte stått så länge i bostadskö ska ha en chans till en lägenhet i Sandvikens kommun. De sju lägenheterna blev uthyrda på 2,5 timme.

Detta är mycket positiva nyheter som visar att vår strategi att bygga i våra kommundelar är rätt. Vi vet att vi har en hög andel äldre som gärna vill bo kvar och bo tillgängligt och funktionellt, säger VD för Sandvikenhus, Stefan Lundqvist.

Uthyrningen av resterande 13 lägenheter påbörjas den 26 mars. De som anmält intresse på de 7 lägenheterna fick den 8 mars ett brev om att uthyrningen skulle starta. Brevet skickades till närmare 100 personer som under det gångna året visat intresse för lägenheterna i Järbo. Inom en timme var de första sex lägenheterna uthyrda. Det har bara varit intresse för lägenheter i det hus som bli +55 boende.

För oss som allmännyttigt bostadsbolag är det oerhört glädjande att vi kan bidra till Sandvikens utveckling på detta vis, avslutar Stefan Lundqvist.

Bild: Maxim Arkitekter