Nyheter

ThermoGaia renoverar energiskalet

ThermoGaia tar nu hela ansvaret för renovering av energiskalet. I helhetslösningen ingår bland annat fönsterbyte, putsning och behandling med Termoskydd. Med en ny processorienterad arbetsmetod med framtung planering kan onödiga kostnaderna reduceras och kvalitén öka.

Under 2015 prövades ett nytt koncept för renovering av energiskalet som helhet. Efter utvärdering kommer nu detta att införas i full skala Q2 2016.

– Syftet med detta är att skapa en garanti mellan beställare och leverantör. På detta sätt skapas en direktrelation där beställaren sparar in kostnader för konsulter eller vidtar åtgärder utan att erhålla garanti på önskad effekt.” berättar Olle Löfdahl, ThermoGaia. 

Genom att få garanti på helhetslösningens effekt i form av energibesparing och investeringskostnad skapas ett bra underlag för ett affärsmässigt beslut. Behovet av konsulter minskas och eftersom garanti ges råder inga tvivel om hur mycket effekt åtgärderna kommer att ge.