Nyheter

QTF Sweden AB: Det mest okända energieffektiva fastighetsunderhållet

Underhåll av systemvätskan i värme-, kyl- och återvinningsystem finns ofta inte på listan över energieffektivt underhåll. Ändå är det just där stora vinster finns att göra.

Tilläggsisolera, återvinna värme, sänka inomhustemperatur, påverka attityder om energianvändning i all ära men om inte systemvätskan är gasfri så slösar du ändå med energin, oavsett vilket uppvärmnings-/kylsystem du har. För att ditt fina system ska fungera som beräknat måste systemvätskan kunna transportera energin effektivt till radiatorer, bafflar, konvektorer, golvvärme etc.

Systemvätskans betydelse för funktion och energieffektivitet är inte okänd. Utan systemvätska ger systemen varken värme eller kyla. Men att den innehåller gaser som försämrar energiöverföring ger funktionsstörningar, injusteringssvårigheter och skapar korrosiv miljö är för många en nyhet. Att man kan och bör göra något åt den är ytterligare en nyhet för många fastighetsägare.

Gaser transporterar energi sämre än vätska, så är det. Vanligt kranvatten innehåller ungefär 4 % gaser, mest kväve, syre och koldioxid. Dessa bör avgasas direkt efter att systemet är uppfyllt.

Vill du spara pengar och bidra till lägre koldioxidutsläpp genom lägre energiförbrukning ska du låta QTF Sweden besiktiga dina VVS-system enligt QTF-metoden. Du får en analys och rapport över din systemvätskas status och innehåller den gaser får du hjälp att åtgärda den med snabbavgasning. Därefter installerar du en QTF underhållsavgasare som kontinuerligt håller systemet energieffektivt.

Underhållsavgasning av systemvätskan ökar dessutom livslängden på övriga komponenter eftersom en avgasad, syrefri miljö förhindrar korrosion.

QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i professionella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed energieffektivitet och funktion i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

Kontakt: Elving Isaksson, 0480-43 00 81, [email protected]www.qtf.se

Bild: Elving Isaksson, QTF Sweden AB