Nyheter

Vårdbyggnader blir nytt arkitektoniskt landmärke i Malmö

Nu har detaljplanen antagits på sjukhusområdet där de två vårdbyggnader som White arkitekter ritar och utformar, ska uppföras. Byggnaderna blir ett nytt arkitektoniskt landmärke i staden.

Med detta bygge gör vi något betydelsefullt för Malmö som stad, rent arkitektoniskt och ur ett stadsplaneringsperspektiv, säger Paula Block Philipsen, intern projekteringsledare på White arkitekter för Nya sjukhuset Malmö, NSM.

Det citynära läget skapar goda förutsättningar för ett hållbart sjukhus som ligger nära de människor det sörjer för. Mötet mellan gammal och ny bebyggelse skapar kontraster och intressanta rumsliga möten som tillsammans ger en varierande upplevelse av ljus, utblickar och grönska.

Sjukhusområdets unika gröna miljöer är viktiga utgångspunkter för utformningen av byggnaderna. Tillgång till och visuell kontakt med gröna miljöer har en positiv inverkan på människors tillfrisknande.

ab msm malmo

De två centralt placerade byggnaderna kommer att erbjuda moderna lokaler för framtidens mottagningar, operations- och vårdavdelningar.

Med upp till tio våningar får de en byggnadshöjd på över femtio meter.

Effekten är att man, från stadsrummens marknivå, i första hand kommer uppleva bottenplanens entréer och publika funktioner. Den övre delarna av byggnaderna kommer att upplevas på långt håll och blir ett samlat landmärke som markerar sjukhusområdet i staden.

Vårdavdelningarna planeras med enpatientrum. Vården ska kunna ske centrerat kring patienten, på patientens villkor och med jämlik dialog mellan vårdare och vårdtagare.

I utformningen av avdelningarnas interna logistik har det varit fokus på att förenkla och effektivisera personalens arbete, som därmed kan frigöra tid för möten med patienten.

Bild: White arkitekter
Redaktionen