Nyheter

Nytt utomhusbad på Järvafältet byggs

I går kväll beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att bygga ett nytt utomhusbad på Järvafältet. Sedan 70-talet har ett utomhusbad i området diskuterats. Efter ett intensivt arbete av majoriteten de senaste åren kommer planerna nu att förverkligas.  

Utomhusbadet kommer att byggas på Järvafältet invid Eggeby gård. Tre bassänger kommer att byggas; en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng samt en plaskdamm. Badet kommer ha en inriktning på simskoleträning och familjebad. Badet kommer hållas öppet under sommarmånaderna.

ab jarvabad

– Jag är både stolt och glad över att vi nu fattat beslut om att bygga ett nytt utomhusbad på Järvafältet. Det har diskuterats länge, redan när jag flyttade in i området 1985. Majoriteten har arbetat intensivt under hela mandatperioden för att projektet ska bli av, och nu blir det äntligen det, säger Mirja Räihä (S), idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Projektet beräknas kosta 310 miljoner kronor, med preliminär byggstart våren 2018.

– Genom denna satsning kan vi öka simkunnigheten i området, men även skapa en ny social mötesplats. Det här projektet bidrar till en bättre framtid på Järvafältet, både för de boende i området och för Stockholmarna generellt, säger Mirja Räihä (S), idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Redaktionen