Nyheter

Veidekke stärker inom ställning, industri och grundläggning i norra Sverige

Veidekke Specialenheter har anställt Johnny Olofsson som ny arbetschef i norra Sverige för att ytterligare utveckla kunderbjudandet inom ställning, industri och grundläggning i norr.

Johnny Olofsson har en gedigen bakgrund i många discipliner inom bygg och anläggning, från gruvverksamhet till ställningsmontage.

Han brinner även för struktur och att utveckla produktionsarbetet så att alla parter involveras.

– Vi ser ett ökande behov av vår kompetens i norra Sverige, vilket vi vill fortsätta att bygga vidare på tillsammans med Johnny. Med hjälp av hans erfarenhet, kompetens och breda kontaktnät är målet att bygga upp fler lokala enheter inom ställning, industrikompetens och grundläggning för att komma närmare marknaden och kunderna i norr. Självklart sker detta tillsammans med de redan etablerade enheterna i Sverige så att vi kan nyttja vår breda kompetens, maskinpark, materiallager och stora kunnande, säger Thomas Torefeldt, regionchef för Veidekke Specialenheter.