Nyheter

Nödbostäder i trä erbjuder skydd vid krig och katastrofer

En grupp småhustillverkare i Småland har tagit fram ett koncept för produktion av nödbostäder i trä som enkelt monteras på plats. Resultatet visades på Nordbygg och nu förbereder man sig för kommersialisering.

Känd produktionsteknik används för att möta kraven från nöd- och krisområden. En första testleverans med sex nödbostäder har skickats till jordbävningsområdet i södra Turkiet. Bostaden är 16 kvadratmeter stor och levereras i platta paket. Den är utformad så att tre lokala personer enkelt kan montera huset på max en arbetsdag med en instruktion och ett handverktyg. Lösningen visades på Nordbygg den 23–26 april 2024 då det även hölls en presentation av projektet.

– Vi fick bra respons från olika typer av aktörer inom byggbranschen såsom arkitekter, trähusindustrier, isoleringsföretag med flera. Några vill gärna hjälpa till att tillverka husen och andra gillar det humanitära perspektivet som denna lösning erbjuder jämfört med att bo i väderutsatta tält, säger Magnus Falk, projektledare RISE.

Behovet av denna typ av lösning är stor i krigs- och konflikthärjade områden där bostäder förstörs eller internflyktingar behöver en semi-permanent bostad under längre perioder. Det kan också vara en tillfällig räddning vid naturkatastrofer såsom bränder, översvämningar, jordbävningar, jordskred och orkaner.

– Tyvärr ser vi att nödbostäder är det snabbast växande bostadsbehovet i världen. Jag tror att svensk träbyggindustri har goda möjligheter att förse världens utsatta människor med temporära bostäder av god kvalitet som gör deras tillvaro lite bättre och tryggare, säger Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli.

Projektgruppen hoppas att konceptet ska resultera i en volymprodukt för ett nytt marknadssegment med kunder som FN, Nato, EU och MSB för att möta såväl internationella behov som eventuella kriser på hemmaplan. Eftersom bostäderna byggs i trä har de ett lågt klimatavtryck och konstruktionen är anpassad för återanvändning.

– De småländska trähusbyggarna ska nu organisera sig för nästa steg och eventuellt bli en del av en science park. Samtidigt arbetar vi för att få presentera lösningen för potentiella köpare inom bistånds- och civilförsvarsbranschen. Här hoppas vi på stöd från ett EU-projekt vid namn INGO. En utmaning i den kommersiella fasen är marknaden är väldigt inriktad på tält och stålcontainrar, avslutar Magnus Falk.

Fakta
I projektet ingår småhustillverkarna Rörvikshus, Vallsjöhus, Lättbalken, Willa Nordic och OBOS med stöd av Sävsjö Näringsliv, Sveriges Träbyggnadskansli och TMF. Smart Housing Småland och RISE är initiativtagare.