Nyheter

Ny rapport från Afa Försäkring: Städ och fastighet – högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet

Anställda inom yrkesgrupperna städ och fastighet har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden. Den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet.

Nära 170 000 personer var år 2021 sysselsatta i yrkesgrupperna städ och fastighet. Hälften arbetade inom städ och hälften inom fastighet. Tillsammans utgör de fyra procent av den totala arbetskraften i Sverige. I den nya rapporten från Afa Försäkring beskrivs allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet.

– Vi ser att anställda inom yrkesgrupperna har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– När det gäller arbetsskador redovisas i rapporten statistik som rör anställda i privat sektor, Kommuner och regioner och statlig sektor. För långvarig sjukfrånvaro redovisas statistik som rör anställda i Kommuner och regioner och privatanställda arbetare. 

Högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet

I rapporten presenteras risk för allvarliga arbetsolycksfall för anställda inom städ och fastighet. Förutom på yrkesgrupp är risken även uppdelad på kön och åldersgrupp. Risken beräknas som antalet allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta.

– Både städ och fastighet har en högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden. Risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall ökar med åldern, säger Elin Henriksson.

Fallolyckor den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolycksfall

– I rapporten redovisas ett avsnitt med fördjupning om fallolyckor. Inom både städ och fastighet är en fallolycka den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Inom städ står fall i samma nivå står för 36 procent av olyckorna, medan fall från höjd står för 25 procent. Inom fastighet står fall i samma nivå för 22 procent och fall från höjd för 19 procent. Motsvarande siffror för hela arbetsmarknaden är 21 och 12 procent, säger Elin Henriksson. 

– Inom fastighet är det även vanligt med olyckor som beror på maskiner och verktyg eller att man lastar, lossar, bär eller flyttar saker, säger Elin Henriksson.

Rapporten lyfter även var på kroppen skadorna sker.

Statistik för långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet

För långvarig sjukfrånvaro redovisas statistik som rör anställda i Kommuner och regioner och privatanställda arbetare. Äldre har högre risk att drabbas än yngre. Risken beräknas som antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta.

– I de flesta yrkesgrupper har kvinnor högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män och detta gäller även städ och fastighet, förutom i gruppen privatanställda inom fastighet där män har högre risk, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Vanligaste diagnoserna bakom långvarig sjukfrånvaro i yrkesgrupperna

– Muskuloskelala diagnoser, som ryggsjukdomar och reumatism, samt psykiska diagnoser är de vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet, säger Andreas Ek.

– Något som sticker ut lite i statistiken är att privatanställda män inom städ har hög risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Deras risk är ungefär dubbelt så hög som genomsnittsrisken för samtliga manliga privatanställda arbetare.

– Motsvarande yrkesgrupp inom Kommuner och regioner har däremot förhållandevis låg risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, säger Andreas Ek.

Statistiken kan förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som arbetsmarknadens parter tar del av.

– Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar. I rapporten presenterar vi även tips och förslag på förebyggande åtgärder och var man kan hitta mer information om det, säger Andreas Ek.

– Den här rapporten kompletterar vår stora årliga, mer omfattande statistikrapport som kommer ut i juni varje år, där vi berättar hur det ser ut gällande allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på hela arbetsmarknaden. Den 10 juni släpper vi nästa årliga rapport.

Foto: Roland Steinmann