Nyheter

Ny rapport: Hög kostnadsutveckling för landets hyresvärdar när nästa års förhandlingar väntar

Idag presenterade Fastighetsägarna en rapport som visar att kostnadsutvecklingen i branschen ökat med minst 15 procent. Det är inget yrkande, men blir en utgångspunkt när lokala förhandlingar om nästa års hyra förväntas inledas inom kort. Tidpunkten för startskottet kommer tidigare än vanligt – allt för att slippa retroaktiva hyreshöjningar under 2025.

Kostnaderna i fastighetsbranschen fortsätter, enligt den så kallade trepartsmodellen, att stiga. Det visar den rapport som Fastighetsägarna presenterar idag. I den framgår utöver kostnadsutvecklingen också att lönsamhetsutmaningarna blir stora om inte hyran hänger med.

– Rapporten, som utgår från vår gemensamma modell, visar på ökningar på åtminstone 15 procent. Detta är en tydlig indikation på att vi behöver högre hyreshöjningar än föregående år, säger Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.   

Vanligtvis brukar hyresförhandlingarna starta på hösten. I år kommer hyresförhandlingarna att starta tidigare på vissa orter i landet eftersom förhandlingsprocessen är så långdragen. Målet är att komma överens om 2025 års hyror under 2024. Detta för att hyresgästerna i god tid före årsskiftet ska få besked om sin nya hyra för 2025.