Nyheter

Företagarna anmäler Göteborgs stad

Anmälan till konkurrensverket gäller för brott mot lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs stad har annonserat en upphandling avseende belysningsarbete, invändig målning och mattbyte i en skola. Beräknat kontraktsvärde uppgår till 2 miljoner SEK. I upphandlingen har ställts krav på att leverantören ska ha tecknat kollektivavtal.

– Att ställa krav på centralt tecknade kollektivavtal är ett tydligt brott mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna och utgör därmed ett brott mot LOU, säger Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens.

– Kravet utesluter en stor del av Sveriges företag från att kunna leverera till det offentliga och är därför högst oproportionerligt, fortsätter Magnus Johansson.

– Göteborgs stad har möjlighet att ställa arbetsrättsliga krav i offentliga upphandlingar, men inte krav på centralt tecknat kollektivavtal. Kravet snedvrider konkurrensen bland företag och därför anmäler vi nu Göteborg till Konkurrensverket, säger Magnus Johansson.

Göteborgs stad har i en artikel i DN förklarat att de vill utmana systemet för att få till en förändring. Denna utmaning utgör dock ett tydligt brott mot LOU.

– Vill staden utmana systemet måste detta ske genom att påverka lagstiftaren. Företagarna vill med sin anmälan begränsa möjligheten för både Göteborgs stad och andra upphandlande organisationer att ställa krav på kollektivavtalsanslutning i framtida upphandlingar, avslutar Magnus Johansson.