Nyheter

Nytt innovationsdistrikt ska öka regionens innovationskraft

Den 29 maj invigs Helsingborg Innovation District, en samverkansplattform och katalysator för innovation, forskning och utveckling. Innovationsdistriktet är initierat av Helsingborgs stad, Lunds universitet, Region Skåne och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i samarbete med näringslivet.

Distriktet sträcker sig från Helsingborgs Centralstation genom stadsdelen Oceanhamnen till Lunds universitet och ut till den unika utvecklingsanläggningen och testbädden RecoLab. Distriktet ska verka för tvärsektoriell samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Nytänkande och entreprenörskap går hand i hand

– Vi har under en längre tid målmedvetet satsat på stadens innovationsarbete och nu tar vi nästa steg i samarbete med akademi och näringsliv för att öka innovationskraften i regionen. Städer står inför komplexa utmaningar som vi behöver lösa tillsammans. Samverkan och entreprenörskap genomsyrar allt vi gör och med den samverkansplattform som Helsingborg Innovation District utgör, flyttar vi fram positionerna ytterligare, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Helsingborg Innovation District består också av fem så kallade hubbar: HETCH, Mindpark, Campus Helsingborg Lunds universitet, RecoLab och Center för innovation – Parken. Alla är viktiga mötesplatser, förenade av sina starka communities och sitt engagemang för tillväxt, forskning, utveckling, innovation och hållbarhet.

– Att samarbeta med andra aktörer och aktivt forma framtiden tillsammans är vägen framåt. Jag ser att denna satsning kommer att förbättra välfärden och skapa verklig förändring. Helsingborg satsar på att utveckla stadens testbäddserbjudande, och nu skapar vi en mötesplats för kreativitet och samarbete mellan olika sektorer. Målet är att etablera Helsingborg på den internationella innovationskartan och främja hållbar utveckling, säger Jan Björklund (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Innovationsdistriktet bidrar till ökad konkurrenskraft

– Det är inspirerande att se aktiviteten och kreativiteten i utvecklingen av Helsingborg Innovation District och vi ser verkligen fram mot hur satsningen kommer att bidra till ökad konkurrenskraft för näringslivet i Skåne genom ännu bättre samarbeten, både mellan företag och med universitet. Det säger Anna Jähnke (M), ordförande för Region Skånes regionala utvecklingsnämnd.

Samarbete skapar smarta lösningar och nya affärsidéer

– Att skapa ett innovationsdistrikt och utveckla en struktur för hur vi kan arbeta med dessa frågor är en spännande resa. Vi tror att det är bra att vara i en miljö där saker som rör innovation diskuteras och det bubblar av den energin. Det finns ett väldigt brett utbud av aktiviteter i området och här kan aktörer mötas, hjälpa och inspirera varandra, säger Charlotta Johnsson, rektor vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Ett av de långsiktiga målen är att göra Helsingborg Innovation District till en ledande aktör på den internationella innovationskartan. Satsningen ska öka attraktionskraften för Helsingborg och regionen, vilket i sin tur attraherar nya verksamheter, investeringar och talanger.

– Helsingborg Innovation District främjar starka samarbeten för smarta lösningar och affärsidéer, vilket är centralt för ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och hållbarhet. Genom samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor skapar vi dynamiska lösningar och stärker vår internationella konkurrenskraft. Det är också viktigt att redan etablerade företag satsar på dessa samarbeten och projekt för att bidra till en innovativ miljö och driva framsteg i dagens snabbt föränderliga värld, säger Kerstin Lindell, styrelseordförande Sydsvenska Handelskammaren.

På bilden: Zeynep Erdal, verksamhetsledare, Helsingborg Innovation District, Helsingborgs stad

Läs mer på:
Helsingborg Innovation District.

Om distriktet
Helsingborg Innovation District samlar mer än 300 aktörer, 4 000 studenter och över 5 500 anställda i en samverkande gemenskap där entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft står i fokus. Distriktet leds och samordnas av verksamhetsledare Zeynep Erdal vid Helsingborgs stad.