Nyheter

Oljibe vässar sin konkurrenskraft med systematisk kvalitetsmätning

För arton år sedan praktiserade Hjalmtyr Daregård ute på byggena. Idag är han vd för Oljibe. Som representant för tredje generationens ägare förbereder han nu nästa steg i bolagets utveckling, med värderingar och företagskultur i fokus.

Senaste tillskottet i Oljibes verktygslåda för verksamhetsutveckling är kvalitetsverktyget PQi.

– Systematisk kvalitetsmätning kommer att vara starkt bidragande till att vässa vår konkurrenskraft och ge oss ännu nöjdare kunder och medarbetare, menar han.

Oljibe är ett traditionsrikt familjeföretag med långsiktigt ägarperspektiv, starkt fokus på utveckling, transparens, samverkan och närhet till medarbetare, kunder och samarbetspartners.

– Vi är som en stor familj – alla medarbetare i bolaget. Vi är inte intresserad av vare sig börsen eller riskkapital. Vi kommer aldrig att släppa den familjära stämningen, med korta beslutsvägar och närheten mellan medarbetare och ledning, slår Hjalmtyr Daregård fast när vi träffas.

Nytt kvalitetsverktyg vässar konkurrenskraften

Ett nytt verktygen för att driva verksamhetsutveckling har nyligen dykt upp i Oljibes verktygslåda. Standardiserad mätning av projektkvaliteten i alla deras byggprojekt med hjälp av branschstandarden PQi.

– För mig, arbetscheferna och projektcheferna har upptäckten av PQi varit lite av ett halleluja moment. Vi, precis som många andra i branschen, har pratat mycket om behovet av bättre erfarenhetsåterföring och riskidentifiering, men först nu hittat verktyget som gör att det fungerar. Kvalitetsmätning med PQi kommer att vara en viktig faktor som hjälper oss att bli ännu bättre och utvecklas som bolag, slår Hjalmtyr fast.

Ett sätt att lättare nå fram till kunden

Emma Gremo är arbetschef och ingår i ledningsgruppen på Oljibe. Hon har varit initiativtagare till samarbetet med Binosight och har själv använt PQi i flera pilot-projekt innan ledningsgruppen på Oljibe tog beslutet att implementera verktyget för hela entreprenadverksamheten.

– Något som är fantastiskt med att mäta projektkvaliteten är att vi kan nå fram till kunden på ett helt nytt sätt. Genom att kunna visualisera skillnaden i uppfattning mellan olika parter i projekten ökar kundens förståelse för projektens förutsättningar. För oss har det blivit mycket lättare att kunna lyfta frågor och sätta fingret på vad vi tillsammans behöver arbeta på i projekten, berättar Emma.

Krävande kunder och krångliga projekt

Resan startade redan på 1950-talet med Hjalmtyrs farfar byggmästare Gösta Daregård som började bygga bensinstationer på Gotland. Ett par år senare flyttade familjen till fastlandet och byggverksamheten expanderade över hela landet, från Skåne till Norrland, Stockholm till Göteborg. Succesivt utökades verksamheten till läkemedelsindustrin och andra industrisegment.

Tjugo år senare tog sonen Erland över som vd, en roll han hade fram till början på 2000-talet. Efter en period med två externa vd:ar så är successionen nu säkrad med tredje generationen Daregård i vd-stolen igen. Kompetens för att ta sig an de krångliga projekten, som drivs av krävande kunder ofta inom industrin, löper som en röd tråd genom bolagets historia.

– Det händer så mycket i branschen idag givet den snabba förändringstakten, gröna omställningen och volatila marknads- och omvärldsläget. Många byggbolag söker sig till riskkapital och antalet konkurser ligger på rekordnivåer. Vi ser detta som en intressant spelplan med spännande möjligheter för oss. När många bolag letar efter sin identitet och kastas mellan olika strategier och organisationsförändringar står vi trygga. Som familjebolag har vi en stabilitet, uthållighet och långsiktighet som gör att vi mäktar med att driva en stark utveckling, menar Hjalmtyr.

Bolaget där alla är ”medskapare”

Oljibe har en för branschen ovanligt stabil personalsituation. Medarbetare som har varit i bolaget mer än tjugo år är ingen ovanlighet. Hjalmtyr själv började som artonåring praktisera ute på byggena på sommarmånaderna. Parallellt med studierna på Handels blev han invald i styrelsen för att lära sig bolaget utifrån ett ägar- och strategiskt perspektiv. Han har sedan dess jobbat sig igenom ett flertal roller i bolaget, bland annat som HR-chef.

En av de första personer som Hjalmtyr rekryterade var just Emma Gremo. Hjalmtyr bjöd in Emma till intervjun för att hon skulle få berätta om sin syn på bolaget.

– Det bästa med att jobba på Oljibe är att vi utvecklas hela tiden. Och det är inte utveckling för utvecklingens egen skull. Utan hela tiden med medarbetarnas, kundernas och våra leverantörers bästa för ögonen berättar Emma och fortsätter:

– Ägare som är närvarande och delaktiga i det operativa påverkar bolaget väldigt positivt. I år har Hjalmtyr och hans yngre syskon tagit över som majoritetsägare. Innan dess brukade Erland, trots sina åttio år, komma in på kontoret och intressera sig för vad vi gjorde. Det här gör mig glad och vi som jobbar i bolaget känner samhörighet och att vi kan påverka.

– Jag känner mig stolt över att leda ett bolag där alla vill vara ”medskapare”. Det är jätteviktigt att alla våra medarbetare vill vara delaktiga. I ledningen har vi arbetat aktivt under senare år med att flytta ner besluten i organisationen. Jag märker att många nyanställda, ofta från storbolagen, blir positivt överraskade över att de får vara med och påverka på riktigt. Att de har så nära till ledning med riktigt korta beslutsvägar, fyller Hjalmtyr i.

Samverkan är ett sätt att samarbeta – ingen upphandlingsform

Redan på 70-talet tillämpade Oljibe det som kallas ”öppna böcker” mot sina kunder. Man var med andra ord väldigt tidigt ute med att driva en form av partnering- eller samverkansprojekt.

– Ungefär 75 procent av våra projekt drivs som samverkansentreprenader. Att få möjlighet att komma in tidigt i projekten och tillämpa full transparens ger oss möjlighet att jobba långsiktigt med våra kunder, menar Hjalmtyr.

– Samverkan har inte med upphandlingsform att göra för oss, tillägger Emma. Det handlar om ett synsätt på hur man samarbetar med kollegor, underentreprenörer och beställare. Man får inte heller glömma bort att samverkan på riktigt innebär att vi som entreprenör behöver handla upp våra underentreprenörer med samma ekonomiska upplägg som vi har med vår beställare. De måste också involveras på samma sätt som vi som huvudentreprenör i den gemensamma målbilden av att tillsammans leverera den bästa slutprodukten.

Nästa steg i Oljibes utveckling

Oljibe som bolag har utvecklats starkt under de senaste 10-15 åren, inte bara sett till omsättningen som vuxit stadigt. Från att ha varit ett bolag som till viss del levt på gamla meriter har bolags- och ledningsstruktur transformerats med hjälp av bland annat tredjepartscertifiering, processutveckling, strategiska rekryteringar såväl interna som externa.

– Man har en förmåga att överskatta vad man kan åstadkomma på ett år, eller utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Men oftast underskattar man också väldigt kraftigt vad man kan göra på 10 år eller längre tidshorisont. Vi är fortfarande en liten spelare på marknaden även om omsättningen närmar sig en miljard. Men det viktigaste för oss är inte storleken, snarare att vi ständigt driver utveckling, utmanar oss själva och värnar om att vara det familjära och personliga byggföretaget som alltid har kunden, medarbetarna och långsiktighet i fokus. I år har vi tema kultur och värderingar, organisationsutveckling och driver flertalet interna förändringsprojekt inom bl.a. digitalisering och hållbarhet för att vässa vår konkurrenskraft. Vi håller på att sätta en ny plan för framtidens Oljibe som kommer att rullas ut under 2025 och 2026, avslutar Hjalmtyr.